HIV

HIV er et virus som medfører svekkelse av immunforsvaret slik at kroppen er mer mottakelig for infeksjoner og sykdom. Med effektiv behandling, vil en med hivinfeksjon leve et langt liv med redusert risiko for alvorlige komplikasjoner, og vil ikke kunne overføre smitten til andre.

HIV finnes i kroppsvæsker hos den som er smittet. De kroppsvæskene som
inneholder nok virus til å overføre smitte er blod, sæd, skjedesekret og
morsmelk. Seksuell kontakt er den vanligste smittemåten. Over 90 % av smitte skjer ved seksuell kontakt. På verdensbasis er heteroseksuell smitte langt på vei det vanligste. 

- Da jeg fikk diagnosen i 2010 ble var jeg redd for å smitte andre og usikker på hva framtiden ville bringe. I dag er det annerledes fordi jeg er på behandling og er frisk og smittefri. Det er fortsatt vanskelig å møte uvitenheten og frykten folk har for hiv, sier Leif-Ove Hansen i HivNorge.

Han mener synet på hiv ikke har endret seg mye. Fordi det er en lite utbredt sykdom som mange lever godt med blir det ikke snakket så mye om sykdommen.

- Selv om hiv i dag er blitt en kronisk sykdom som ikke smitter når man er på behandling ligger det fortsatt unødig frykt og fordommer rundt hiv, sier Hansen.

Konstant spredning

En tredjedel av de som er smittet er menn som har sex med menn og en tredjedel er mennesker smittet før ankomst til Norge. I tillegg kommer heteroseksuelle kvinner og menn, sprøytebrukere og barn.

- I dag skjer spredningen hovedsakelig ved seksuell omgang. Vi ser at spredningen blant sprøytebrukere går ned og det er veldig få nye tilfeller i denne gruppen. I begynnelsen ble noen smittet ved blodoverføringer på sykehus. Dette forekommer ikke lenger i vestlige land og spredning av hiv holder seg i dag konstant, sier Arne Walderhaug, seniorrådgiver i HivNorge.

Gratis og god behandling

Det har skjedd flere store gjennombrudd innen forskning på hivmedisin. Fra 1996 har mennesker som lever med hiv i Norge fått tilbud om gratis behandling.

- De første medisinene som virket kom for 20 år siden. Nå holder det å ta én pille om dagen og man blir smittefri og kan leve helt normale liv. Behandlingen er gratis og over 95% av alle som lever med hiv i Norge er på behandling, sier han.

- Noen medisiner kan gi bivirkninger hos enkelte, men det finnes mange alternative medisiner. Så lenge man husker å ta hivmedisinene lever hivpositive helt vanlige liv, sier Walderhaug.

Forsker på vaksiner

Det forskes fortsatt mye på å utvikle nye og bedre medisiner. Mesteparten av forskningen foregår i USA og Frankrike, men også i andre land, blant annet Norge.

- Det forskes både på behandlende og forebyggende vaksiner. Forebyggende vaksiner gjør at man unngår å bli smittet og kan være aktuell for de med mange sexpartnere eller i forhold med ulik hivstatus, forklarer han.

Hardnakkede myter

Dessverre lever fortsatt mange av mytene om hiv mange husker fra 80-tallet.

- Mange misforstår smittepotensialet på grunn av uvitenhet.  Vi hører fortsatt historier om at noen kan være redde for størknede blodflekker eller å drikke fra samme kaffekopp som hivpositive. Barn av hivpositive kan bli nektet å leke med andre barn i nabolaget på grunn av smittefrykt. Dette fører til at mange velger å ikke snakke om at man er lever med hiv. Hiv er fortsatt tabubelagt og man snakker ikke om eget seksualliv, sier han.

Sikker sex

Alle har et ansvar for å unngå spredning av hiv, og sikrere sex er fortsatt det mest effektive tiltaket for å forhindre smitte. Sikrere sex er bruk av kondom, eller hvis man har hiv er på vellykket behandling og dermed ikke kan smitte andre.

- Vi anbefaler at alle praktiserer sikrere sex og at man tester seg jevnlig både for hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner. Praktiserer man sikrere sex er man trygg uansett hvilke land man befinner seg i, avslutter Walderhaug.