Av: Ann-Karin Kolstad, generalsekretær, Hiv Norge

I dag kan en person som lever med hiv ta én pille om dagen og leve et langt og flott liv. Medisinene er så gode at de fleste som tar medisinen som foreskrevet, ikke lenger har sporbare virus i kroppen og dermed ikke lenger kan smitte andre. Om lag 5 000 mennesker lever med hiv i Norge i dag og 90 prosent av disse går på vellykket behandling. Det fødes om lag 25 barn av hivpositive kvinner hvert år og det overføres ingen smitte mellom mor og barn. Utviklingen for mennesker som lever med hiv burde skapt ”sensasjons-overskrifter”. I stedet har hiv blitt den usynlige sykdommen det ikke snakkes om. Slik burde det ikke være.

La oss bryte tausheten. La oss snakke om hiv, seksuelt overførbare sykdommer og vår seksuell helse. Disse temaene burde ikke være tabubelagt i 2015. God verdens aidsdag!

For hva opplever hivpositive og vi som jobber i feltet? At det er stor mangel på kunnskap om hiv i befolkningen og samfunnet generelt. Selv ikke leger og annet helsepersonell og andre som møter mennesker med hiv, vet nok om hiv. Kommer man utenfor sykehusenes infeksjonsavdelinger er det  fremdeles noen som tror at man kan bli smittet ved å kysse en hivpositiv, dele toalett eller drikke av samme vannglass.

Mangelen på kunnskap bidrar til stigmatisering av de som lever med hiv og gjør det vanskelig å fortelle om sin status til selv sine nærmeste. Slik kan vi ikke ha det.

Det er på tide å bryte tausheten og snakke om hiv. Litt fakta:

  • Hiv smittes gjennom ubeskyttet sex.
  • Hivpositive på vellykket behandling har ikke lenger målbare virustall og vil ikke overføre smitte til andre ved seksuell omgang.
  • Mennesker som lever med hiv finnes over alt det er, heterofile menn og kvinner, innvandrere og menn som har sex med menn. Alle kan få overført hivviruset, men de sistenevnte gruppene er noe mer utsatt enn andre.

Vi har noen utfordringer.

Smittetallene øker i Norge. I fjor ble 245 personer diagnostisert med hiv. Ifølge Folkehelseinstituttet lever det mellom 500-700 personer med hiv her i landet som ikke er klar over det De har ikke testet seg og fått diagnosen.

Derfor må vi snakke mer om hiv.

Å få alle som lever med hiv på vellykket behandling er et viktig forebyggende tiltak. Bruk av kondom og hyppig testing er to andre viktige tiltak for å begrense at flere får hiv. I tillegg finnes hivmedisin som kan brukes av hivnegative for å forebygge hiv. Forskning viser at det har nesten 100 prosent virkning om det brukes riktig, og det brukes med stor suksess i USA. Denne medisinen er ennå ikke tillatt for bruk i Europa og Norge.

Vi må øke befolkningens kunnskap om hvordan hiv smitter og vi må starte med ungdommen. Vi må snakke mer om hva det innebærer å leve med hiv og fjerne alle myter som i dag skaper stigma og skam blant de som lever med dette.

La oss bryte tausheten. La oss snakke om hiv, seksuelt overførbare sykdommer og vår seksuell helse. Disse temaene burde ikke være tabubelagt i 2015. God verdens aidsdag!