Hiv er en kronisk sykdom på linje med andre kroniske sykdommer.

- Noen må si akkurat det! sier han og mener at det går utmerket å leve godt med hiv. 

- Det er ikke en gang veldig vanskelig. Det er ikke hiv som definerer livet mitt.

Den Leif-Ove han var på den tiden da han sannsynligvis ble smittet, beskriver Hansen som en person med stor appetitt på livet.

- Det er skremmende at alt fokus i det hivpolitiske arbeidet her i landet er på forebygging av hiv. Levekårene til dem som faktisk lever med hiv er det få i offentligheten som bryr seg om. Det er noe av det vi ønsker å endre på som interesseorganisasjon!

Den har ikke blitt mindre med årene, men når alt går så bra, innrømmer Hansen at det er et paradoks at han nærmest lever med hiv på fulltid, som leder av og medarbeider i interesseorganisasjonen for hivpositive, HivNorge.

Det er ingen motsetning her, mener Hansen:

- Det å jobbe i HivNorge er som å jobbe i andre interesseorganisasjoner. I likhet med andre kronisk syke og andre minoriteter, er situasjonen for hivpositive langt fra perfekt her i landet. Det kan vi jobbe for å rette på.

- Jobben øker muligheten til å være synlig og åpen som hivpositiv, fortsetter styrelederen i HivNorge.

- Den gir mulighet til å påvirke, øke kunnskapen blant hivpositive og ellers ute i befolkningen. Oppdatert kunnskap er nødvendig for å bedre levekårene for hivpositive.

- Det er skremmende at alt fokus i det hivpolitiske arbeidet her i landet er på forebygging av hiv. Levekårene til dem som faktisk lever med hiv er det få i offentligheten som bryr seg om. Det er noe av det vi ønsker å endre på som interesseorganisasjon!

- Man blir svært sjelden utstøtt og avvist som kjæreste på grunn av hiv, hevder han, men understreker at han vet dette har skjedd med enkelte.

Avmystifisering av hiv

- Et hovedmål, for meg og for HivNorge som organisasjon, er å avmystifisere hiv som en farlig og livstruende sykdom. Hiv er farlig om det ikke behandles. Med vellykket behandling kan hivpositive leve gode liv, uten frykt for å smitte andre.

Det er bare rent unntaksvis Hansen møter fordommer og diskriminerende holdninger på grunn av sin åpenhet. Det mener han er viktig å vise for dem som går rundt og er bekymret.

- Man blir svært sjelden utstøtt og avvist som kjæreste på grunn av hiv, hevder han, men understreker at han vet dette har skjedd med enkelte.

Selv lever Hansen i et forhold til et annet organisasjonsmenneske. Denne kjæresten har han hatt i flere år.

Ingen smitterisiko

Medisinsk behandling har endret hivpositives liv. Er man på vellykket behandling, er man ikke lenger noen smitterisiko for sexpartnere. Det har medisinsk forskning slått ettertrykkelig fast. Det er et faktum vi må få ut til folk flest, fordi det vil endre holdninger, mener Hansen.

- Det er mindre risiko å ha ubeskyttet sex med en du vet er en velbehandlet hivpositiv enn å ha ubeskyttet sex med en person du ikke vet noe om. Et stort flertall av de som smitter andre er ikke klar over sin hivpositive status.

Han sier det så sterkt som at:

- Det er mindre risiko å ha ubeskyttet sex med en du vet er en velbehandlet hivpositiv enn å ha ubeskyttet sex med en person du ikke vet noe om. Et stort flertall av de som smitter andre er ikke klar over sin hivpositive status.

Dette er viktig å være klar over, mener Hansen, både for hivpositive som burde få litt selvtillit av denne kunnskapen, og for hivnegative som er redde for å bli smittet. Dette er kunnskap som kan fjerne frykten på begge sider.

- Jeg er en aktivistsjel, og med diagnosen hivpositiv fikk jeg en grei pekepinn på hvilken retning min politiske aktivisme skulle ta.

Hansen har også hatt styreverv i LLH og vært leder av Sosialistisk Venstreparti LHBT-nettverk. Han kan dessuten sette faglig tyngde bak argumentene sine. Leif-Ove Hansen er utdannet sykepleier med en mastergrad i helseadministrasjon.

Dette trenger du å vite om hiv:

  • Hiv er en forkortelse for Human Immunodeficiency Virus eller menneskelig immunsviktvirus. Hiv er et virus som angriper deler av immunforsvaret. Når viruset kommer inn i kroppen, bryter det ned deler av forsvaret kroppen har mot bakterier, virus og sopp.
  • I dag kan en person som lever med hiv ta én pille om dagen og leve et langt og flott liv. Medisinene er så gode at de fleste som tar medisinen som foreskrevet, ikke kan smitte andre. Det er omtrent 5 000 mennesker som lever med hiv i Norge, og 90 prosent av dem er på vellykket behandling. Det fødes om lag 25 barn av hivpositive kvinner i året uten at hiv overføres mellom mor og barn.
  • Smittetallene øker i Norge. I fjor ble 245 personer diagnostisert med hiv. Folkehelseinstituttet sier at mellom 500-700 personer lever med hiv her i landet uten å vite det.
  • Hiv smitter i hovedsak gjennom ubeskyttet sex. Alle kan bli smittet av hiv. Du kan ikke få hiv av å kysse en som er hivpositiv eller av å drikke av samme kaffekopp som er hivpositiv.
  • Hivpositive på vellykket behandling, bruk av kondom, og testing er de viktigste forebyggende tiltak vi har for å begrense at flere får hiv. I tillegg finnes hivmedisin som kan brukes av hivnegative for å forebygge hiv. Forskning viser at medisinen har nesten 100 prosent virkning om det brukes riktig, og brukes med stor suksess i USA. Denne medisinen er ennå ikke tillatt for bruk i Europa og Norge.