Cirka 5000 mennesker i Norge lever med hiv, og medisinen de tar hver dag er så effektiv at de er smittefrie og de føder barn uten at smitte overføres mellom mor og barn. Mennesker som lever med hiv er kronikere, men lever ellers som alle andre og like lenge som alle andre. Men fremdeles er det mye stigma knyttet til det å leve med hiv. Det er den tause sykdommen som få snakker om og som ikke skaper de store overskriftene i mediene.

«Bryt tausheten»

Og det er svært synd. Fordi dagens generasjon av unge vet lite om hvordan hiv smitter og hvordan det er å leve med hiv i dag. Mange sitter derfor med kunnskap som er basert på gamle myter og dermed kan det være vanskelig for mange å snakke om at de lever med hiv. Mange står også i fare for å smittes av hiv, fordi de ikke har kunnskap om at denne seksuelt overførbare sykdommen er som alle andre lignende sykdommer – den smitter ved ubeskyttet sex og den gjør ikke forskjell på folk. Så det må snakkes om. Derfor er vårt budskap under verdens aidsdag – «bryt tausheten».

Heldigvis er det stadig noen som bryter tausheten. Mennesker som lever med hiv som står frem og forteller om hvordan det er å leve med hiv i dag. Det betyr mye, og det bidrar til å bryte ned fordommer og stigma.

Kan koste samfunnet mye

Den store revolusjonen innen hiv-medisinering snakker vi gjerne mye om, og det er viktig i disse dager, da regjeringen og Stortinget behandler en stortingsmelding om
prioriteringer innenfor helse. Vi er redde for at deres ønske om å kost-nytte-analysere alle medisiner innenfor alle sykdomsgrupper skal ramme dagens velfungerende regime for hiv-medisinering. I det store bildet utgjør hiv-medisiner 0,6 prosent av kostnadene samfunnet totalt bruker på medisiner.

En merkbar reduksjon av tilgangen til ulike hiv-medisiner vil imidlertid kunne koste samfunnet mye. Nettopp muligheten for å kunne bytte medisin når bivirkninger oppdages er selve suksessformelen når det kommer til hiv. Og dette er en kronisk sykdom du skal leve med resten av livet – en pille hver eneste dag. La oss håpe regjeringen og Stortinget ikke dytter en liten kronikergruppe foran seg i iveren etter å spare noen kroner – kostnaden på den andre siden kan være enda større.
God verdens aidsdag!