• Hiv er en forkortelse for Human Immunodeficiency Virus eller menneskelig immunsviktvirus. Hiv er et virus som angriper deler av immunforsvaret. Når viruset kommer inn i kroppen, bryter det ned deler av forsvaret kroppen har mot bakterier, virus og sopp.
  • I dag kan en person som lever med hiv ta én pille om dagen og leve et langt og flott liv. Medisinene er så gode at de fleste som tar medisinen som foreskrevet, ikke kan smitte andre. Det er omtrent 5 000 mennesker som lever med hiv i Norge, og 90 prosent av dem er på vellykket behandling. Det fødes om lag 25 barn av hivpositive kvinner i året uten at hiv overføres mellom mor og barn.
  • Smittetallene øker i Norge. I fjor ble 245 personer diagnostisert med hiv. Folkehelseinstituttet sier at mellom 500-700 personer lever med hiv her i landet uten å vite det.
  • Hiv smitter i hovedsak gjennom ubeskyttet sex. Alle kan bli smittet av hiv. Du kan ikke få hiv av å kysse en som er hivpositiv eller av å drikke av samme kaffekopp som er hivpositiv.
  • Hivpositive på vellykket behandling, bruk av kondom og testing er de viktigste forebyggende tiltak vi har for å begrense at flere får hiv. I tillegg finnes hivmedisin som kan brukes av hivnegative for å forebygge hiv. Forskning viser at medisinen har nesten 100 prosent virkning om det brukes riktig, og brukes med stor suksess i USA. Denne medisinen er ennå ikke tillatt for bruk i Europa og Norge.