Slik mannen er, slik er mennesket. Hittil har det vært mye av tenkningen. Men det blir jo helt feil! Kvinner har andre symptomer og sykdomsforløp enn menn på mange diagnoser. Derfor arbeider ”For kvinners helse 1,6Norge”, for å synliggjøre kvinners behov og rope et varsko til både forskere, leger, media og politikere. For kvinners helse 1,6Norge har fokus på kvinnehelse, og er en del av en internasjonal organisasjon som arbeider for å fremme kvinnehelse. Vi er relativt nystartet her i landet, men i Sverige har vår søsterorganisasjon nesten 35.000 medlemme, og er altså Sveriges største kvinneorganisasjon.

En god livskvalitet er viktig

Vi tenker helse i et holistisk perspektiv. Helse er ikke bare sykdommer. Vi mener blant annet at å bygge livskvalitet, er svært viktig. Det er ikke bare hvordan du har det, men hvordan du tar det! Vi setter vi fokus på og gir objektiv informasjon og kunnskap om temaer som blant annet hjertesykdommer, kreft, osteoporose, stoffskiftesykdommer, spiseforstyrrelser, inkontinens og mye, mye mer. Vi legger også stor vekt på forebygging. Hvorfor er det for eksempel ikke rutine i at enhver kvinne skal få målt sitt kalkinnhold i bensubstansen, slik at forebyggende tiltak i forhold til osteoporose kan igangsettes? Det burde være en selvfølge. Nordiske kvinner er faktisk verdens mest utsatte for osteoporose, og hvorfor er det slik? Her må det forskes mer, og vi kan være med å påvirke.

Vi tenker helse i et holistisk perspektiv. Helse er ikke bare sykdommer. Vi mener blant annet at å bygge livskvalitet, er svært viktig.

Et glansbilde av kvinnen

Vi er også svært bekymret over media og den kulørte presse som tegner et kvinnebilde som skal være uten feil. Hun skal være slank, pen, lekker i tøyet, morsom, sporty - ja, et glansbilde kan det virke som. Det er ikke den ting hun ikke skal være. Er hun ikke det, er det snakk om å retusjere bort det som ikke passer Kjære kvinne, prøv, alt du kan, vær glad i deg selv slik du er! Du er god nok. Det er innsiden/personen, deg, som teller mest når det kommer til stykke. Vi ønsker stor bredde i både engasjement og aktiviteter. Vi ønsker god dialog med politikere slik at de kan bidra til gjennomslag for bedre satsning på kvinners helse. Vi ønsker å fremme og støtte forskning på kvinnerelaterte problemer. Vi ønsker å være med i den nasjonale helsedebatten.

Fremmer god helse

Vår kunnskapsformidling skjer i hyggelige omgivelser i form av foredrag og diskusjoner ispedd kulturelle innslag. Vi har et vidt syn på helse og hva som fremmer god helse. Ved å sette fokus på kunnskapsformidling, ønsker vi å fremme kvinnens livskvalitet og åpne for vekstmuligheter og egenutvikling. Kvinner trenger i tillegg til medisinsk kunnskap, både kunst/ kultur, musikk, god litteratur, god mat, reiser - kort sagt, kunnskap og impulser på mange områder til glede og hygge. Så kjære kvinne, du kan være med å påvirke ved å bli med oss som medlem! Da gjør du noe både for deg selv og for kvinnehelsen generelt. Gevinsten blir, bedre helse, et hyggelig fellesskap og et møte med mange entusiaster! Vi er mange, men vil gjerne bli flere