• Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom), Oslo
  • Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger – Frambu, Siggerud
  • Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer – NAPOS, Bergen
  • Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser - NK-SE, Sandvika
  • Nevromuskulært kompetansesenter – NMK, Tromsø.
  • Norsk senter for cystisk fibrose – NSCF, Oslo.
  • Senter for sjeldne diagnoser – SSD, Oslo.
  • Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander - TAKO- senteret, Oslo
  • TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser – TRS, Nesodden.