Reform – ressurssenter for menn mener vi ikke skal la være å bry oss med menns helse. I dag er det nærmest en allment akseptert sannhet at mens kvinner lider, så dør menn. I 2014 var forventet levealder 84,1 år for kvinner og 80,0 år for menn. Selv om forskjellen generelt har minsket noe de siste årene, er altså forskjellen fortsatt på over fire år.

Bør kunne leve like lenge

Vi må spørre oss hva årsaken til forskjellen i levealder mellom kjønnene er. Mange tror nok at menn har en dårligere «konstitusjon» enn kvinner – og at vi rett og slett ikke kan forvente å leve like lenge som våre koner, søstre og kvinnelige venner. Et slikt syn er det få holdepunkter for. Menn og kvinner har grunnleggende den samme biologien. Vi bør kunne holde oss i live like lenge.

Vi vet også at menn er mye dårligere til å oppsøke legehjelp enn kvinner er. Når lege først kontaktes, er det ofte for sent.

Grovt sett kan vi si at menn med akademisk bakgrunn og arbeid lever om lag like lenge som kvinner med samme bakgrunn. Forskjellen mellom mannlige akademikere i deler av Oslo vest og mannlige renholdere i deler av Oslo øst er på langt over ti år. Levealdersforskjellen har altså en sosial side.

Samtidig er det en ganske klar forskjell i livslengde mellom menn med såkalt lavstatusjobber som renholdere og sjåfører og kvinner med tilsvarende arbeid. Mye av årsaken til dette finner vi i forskjeller mellom kvinners og menns livsstil, som særlig er knyttet til sosial status. Det er menn som ruser seg og røyker mest, og som har det dårligste kostholdet.

Vil ikke snakke om følelser

Vi vet også at menn er mye dårligere til å oppsøke legehjelp enn kvinner er. Når lege først kontaktes, er det ofte for sent – sykdommen er blitt for alvorlig. Menn unngår ofte å snakke om følelser, fordi det oppfattes som risikabelt å bli forbundet med «svakhet». Ikke bare kvinner lider, menn gjør det også, de forteller det bare ikke. Slike skadelige idealer for mannlighet er det all grunn til å utfordre. Det er også god grunn til å spørre om helsevenesenet forstår menns problemer godt nok, og om tjenestetilbudene er tilpasset menns behov.

Det må også nevnes at mange menn avslutter livet alt for tidlig. Menn topper selvmordsstatistikken i Norge.

Mønsteret starter allerede i guttealderen, der vi ser en systematisk forskjell i hvem som oppsøker skolehelsetjenesten. At ikke gutter gjør dette, har mye med hva som oppfattes som mulig å gjøre. Det henger også sammen med at helsesøstre har liten kunnskap om gutters problemer. Der jenter trenger hjelp for menstruasjonsplager og prevensjon, trenger kanskje gutter en som kan lytte til kravene til å yte i guttegjengen og på treningssenteret, eller til gutters erfaringer med den volden mange av dem utsettes for i oppveksten?

Lever et mer risikofyllt liv

Det må også nevnes at mange menn avslutter livet alt for tidlig. Menn topper selvmordsstatistikken i Norge, som i de fleste andre land. Mange menn oppfører seg også på måter som i realiteten er livsfarlig, som ved stor fart i trafikken, i ekstremsport og andre risikoaktiviteter og ved bruk av rus og vold. For Reform er dette vesentlige ting å ta tak i. Vi godtar ikke at «menn bare er sånn». I uke 25 markerer Reform derfor Mannens helseuke 2015 (internasjonalt Men’s Health Week) med temaet Menn, risiko og selvskading, der akkurat disse spørsmålene settes på dagsordenen. Les mer på www.reform.no.