- Fjoråret har ført til en revitalisering, og vi ser en økning fra det som har vært vanlig i de tidligere årene. Vi regner ikke med den samme oppslutningen som i fjor, men vi regner med god mobilisering i år også, forteller Helle Borgen fra Arbeidsutvalget for 8.mars-komiteen.

Regjeringen angriper kvinnerettigheter på mange felt. Både abortloven, reversering av sexkjøpsloven, og at overgangsstønaden på sykepengegrunnlaget er redusert fra tre til ett år, rammer kvinner spesielt.

- Jeg tror folk opplever det som at vi ikke har en kvinnevennlig regjering, noe som vil mobilisere mange, sier hun.

Solidaritet med alle verdens kvinner

- Mange av parolene vi har i år gjelder både i Norge og i andre land, for eksempel vold mot kvinner, som angår kvinner på tvers av landegrensene, forteller Helle.

Porno er også med på å undertrykke kvinner i hele verden, særlig kvinner i fattigere land enn Norge, som blir brukt og mishandlet foran kamera.

- I år har vi paroler som går på solidaritet med alle verdens kvinner, til de som syr våre klær og dyrker vår mat til en liten penge.

Nasjonale og internasjonale

- Når det er krig og okkupasjon er det kvinner og barn som merker det mest, derfor sier vi at fredssak er kvinnesak. Dette var også veldig inne i bildet for 100 år siden.

- Midlertidige ansettelser, lønn, likestillingssaken, undertrykking og forskjell på kvinner og menn, er en god del av spørsmålene vi står ovenfor også internasjonalt. Sexkjøp er en kamp som blir ført over hele verden, og de fleste kvinnesaker er både nasjonale og internasjonale, mener Borgen.

Arbeidsmiljøloven

Borgen forteller at det i år er flere involvert i arrangementet, og flere organisasjoner har engasjert seg for å få dette med arbeidsmiljøloven inn på parolen i år.

- Kvinnebevegelsen og fagbevegelsen står på linje i år, og står sammen 8. mars. 

- Det er flest kvinner som har midlertidige jobber, og har da ingen rettigheter hvis de skulle bli gravide, siden ingen vil ønske å forlenge arbeidstiden. Dette gjør at kvinner blir mindre attraktive for arbeidskraft, som bidrar til at flere menn kan ta jobber på ugunstige tider, legger hun til.

- Dette øker tendensen til et kjønnsdelt arbeidsmarked, og i stedet for å gå inn mot likestilling, går vi nå motsatt vei, understreker hun.

I år spiller festivalen By:Larm på Youngstorget 7.mars, og trenger tid til å rigge ned utstyret. Det blir derfor markering på Eidsvolls plass foran Stortinget kl 14:00 i stedet. Mer informasjon på 8. mars-komiteen sin facebookside.