1,6Millionerklubben, Norge  er søsterorganisasjon til 1.6miljonerklubben, Sverige som er Sveriges største kvinneorganisasjon og teller 34 000 medlemmer. Vi er en internasjonal organisasjon.

Vi leser, vi hører, vi ser hva det forskes på og hvor mange midler som går til vidt forskjellige prosjekter. Mye er fortsatt ugjort.

Solveig Melbye, styreleder 1,6Millionerklubben. Foto: Marie Sjøvold

Vi leser: at kvinner er mer syke (sykemeldt) enn menn i arbeidslivet, at kvinner topper listen med medisinbruk innen depresjon , at kvinner får dårligere behandling enn menn, at det forskes mindre på typisk kvinnelige diagnoser enn menns diagnoser, at kvinner har andre symptomer på f.eks. hjerteinfarkt enn menn..

Nyere forskning viser at slag kan forebygges gjennom medisinsk behandling. Resultatene fra en svensk rapport nylig tyder på at bare fire av ti pasienter med atrieflimmer (hjerteflimmer) får slagforebyggende behandling. Det gjelder spesielt kvinner og eldre. Risikoen for hjerneslag øker med alderen. Blodfortynnende behandling reduserer risikoen. Dette kan være nyttig å vite. 

Kvinners største dødsårsak i 2014 var hjertet

Hvem kan bidra, og hva blir gjort  for kvinners helse? 1,6millionerklubben, Norge, gjør alt vi kan for å spre objektiv
informasjon om kvinners helse, bidra til økt forskning på helseområder som angår spesielt kvinner, samt forbedre kvinners livskvalitet basert på økt kunnskap og styrket helse.

Så hvem er vi da?

I Norge er vi 1,6 millioner kvinner som er 25 år og mer, derav navnet. Vi er internasjonale, og vi er en søsterorganisasjon av Sveriges største kvinneorganisasjon med samme navn og med ca. 34.000 medlemmer.  Vi er kvinneorganisasjoner verden over med samme budskap.  Vårt internasjonale nettverk er ikke bare i Sverige, men også i Danmark, Finland, Tyskland, England, Belgia, St. Petersburg og Cape Town.

Vi er unge i Norge,  vi fyller fem år til høsten! Vi har en meget sterk helsefaglig gruppe, bestående av våre ypperste kvinnelige professorer, forskere, og leger innen mange fagfelt. De er våre rådgivere og forelesere blant flere andre. Komplementærmedisinen er også godt representert.

Vi er en ideell organisasjon som setter kvinnehelsen i fokus. Alle våre aktiviteter er knyttet til kvinners helse gjennom informasjonsvirksomhet, seminarer og helsepolitisk arbeid. Alle våre innsamlede midler blir gitt til forskning på/for kvinners helse. Vi påvirker politikere, vi setter fokus på kvinnehelsen!

Vi har flotte Ambassadører som fremmer organisasjonen og vårt fokus.

Hva vi vil?

Vi ønsker å vokse, og fremfor alt, ønsker vi oss flere medlemmer. Vi ønsker å etablere oss flere steder i Norge og på den måten formidle helserelatert kunnskap via seminarer til mange, mange fler. Vi er allerede i gang i Trondheim, Tromsø, Stavanger, Bergen og Arendal. Du er hjertelig velkommen! Kanskje har du lyst til å etablere en undergruppe i ditt nærmiljø? Dere behøver ikke å være så mange i starte.

For oss som arbeider på grasrotplan er å spre kunnskap noe av det viktigste vi gjør. Gjennom våre forelesninger/seminarer formidles generell kunnskap om et tema/en diagnose, hvilke symptomer kan vi se etter /kjenne etter? Hva skal vi gjøre når sykdommen, infarktet, hjerneblødningen, smerten slår til? Bevisstgjøring og kunnskap i forkant, kan redde liv. Du har ikke tid til å gå på nettet å lese deg opp når alvoret plutselig er der.

På fagseminarene deltar også ofte en person som har gjennomlevet den sykdommen som legen foreleser om. Her blir det mulighet for spørsmål og svar slik at temaet, på denne måten kan utdypes. Spørsmål som: Hva kan jeg gjøre for å forebygge? Hvis det går an å teste seg selv, hvordan kan det gjøres? For alt dette trenger du kunnskap.

Bli med oss og hjelp oss å gjøre en forskjell for deg, for meg, for kvinnen og for kvinners helse!