I Norge finnes det åtte forskjellige arter flått. Skogflåtten, som gjerne også kalles skaumann eller skogbjørn, er den aller vanligste. Det er også denne flåtten som kan spre smitte til mennesker ved å bite seg fast og suge blod. Skogflåtten trives best langs kysten, og vi finner den så langt nord som Helgeland. Den er mest utbredt på Sørlandet.

Sykdommen

Flått kan spre flere sykdomsfremkallende mikroorganismer. Sykdommen som hyppigst opptrer etter flåttbitt i Norge er borreliose som kan invadere nervesystemet og gi lammelser, leddsykdom, kronisk hudsykdom og ulike smertetilstander. Det finnes ingen vaksine, men sykdommen behandles med antibiotika. Flåtten kan også bringe med seg den langt sjeldnere virussykdommen skogflåttencefalitt (TBE). Denne sykdommen finnes det vaksine mot.

Noen forebyggende tiltak

Lange bukser puttet ned i strømper eller støvler, reduserer muligheten for å bli bitt. Man kan også redusere risikoen for flåttbitt ved å unngå å gå i høyt gress, lyng og kratt i områder med mye flått.

Mange myggmidler fungerer også mot flått. Resept på flåttmidler til hund og katt får du hos veterinæren.

Sjekk deg

Hvis du har beveget deg i områder der det er mye flått, anbefales det at en leter etter flått på kroppen og fjerner eventuelle flått så raskt som mulig. Etter 24 timer er nemlig faren for smitte betraktelig høyere. Voksen flått som ikke har festet seg vil kunne sees på klærne, som sakte og oppadgående svartbrune glinsende objekt på én til fire millimeter. Hvis den har bitt seg fast, er dette ofte i områder med tynn hud som i skrittet, hårfestet, i armhulene eller i åpne sår. Den sitter ofte halvveis nedsenket i såret, bakparten er ofte gråaktig og jo lenger den sitter og suger blod, jo større blir den. En oppfylt flått kan bli 15 mm, og vil være kuleformet og gråblå. Siden flåtten har bedøvelse i spyttet, er det ikke sikkert at du merker det hvis du blir bitt.

Kontakt lege

Oppsøk lege dersom du får et rødt utslett som vokser utover bittstedet og får en diameter på mer enn fem centimeter. Utslettet er det vanligste symptomet på borreliose, og kan oppstå tre til 30 dager etter et flåttbitt. Kontakt også lege hvis du i tiden etter flåttbittet føler deg slapp, har hodepine, ansiktslammelse, muskelsmerter eller væskeansamling i ledd.

Ta knekken på flåtten før den tar knekken på deg

I dag finnes det metoder som dreper flåtten før den er fullt utvokst. Et bomullsstoff som inneholder en gift som bare dreper flåtten blir lagt ut på steder der mus ferdes. Årsaken er at musene er vertsdyr for flåtten mens den er liten, og musene bruker bomullsstoffet til å lage rede. Når flåtten kommer i kontakt med bomullsstoffet, som musen bygger rede med, dør den. Metoden er godt egnet til å eliminere flått i hagen, rundt hytta eller i nærområdene der du bor.

Slik fjerner du flåtten

Fjern flåtten så raskt som mulig. Flått som fjernes innen ett døgn etter at den har bitt seg fast overfører sjelden borrelia-bakterien.

  • Bruk helst en pinsett eller flåttfjerner. Ta tak helt inne ved huden og dra flåtten rett ut.
  • Voksne flått kan sitte godt fast og er enklere å fjerne hvis man vrir mens man drar dem ut.
  • Deler av munn og hode som sitter igjen i huden overfører ikke borreliabakterien og gir ikke borreliose.
  • For å unngå infeksjoner på bittstedet, bruk en pinsett for å fjerne eventuelle rester av flåtten.
  • Vask gjerne bittstedet med såpe og legg på litt sårsalve.
  • Gamle råd om å smøre flåtten inn med fett, sprit og lignende virker ikke

Kilder: Folkehelseinstituttet og Wikipedia