Skal vi satse i karrieren er det mye som følger med; helse, familie og vennskap skal også pleies, og for mange blir det for mye. Da gjelder det å finne balansen, og det er nettopp det bidragsyterne under SHE Balance ønsker å inspirere til. 

– Jeg er selv selvstendig næringsdrivende, og vet hvor viktig det er å finne den balansen. Og om hvor vanskelig det er, sier Vibeke Holtskog.

Hun har ledet bedriften Holtskog AS siden 2009 og har måttet jobbe mye med å finne og bruke verktøy slik at det hele går rundt; familieliv, det sosiale, egen helse og bedriften. 

Mange roller skal fylles

Å alltid prestere 100 prosent på alle arenaer er det ingen som får til, og skal man unngå den berømte veggen må det prioriteres. Spesielt i begynnelsen av en gründerkarriere er det vanskelig å legge jobben bort, samtidig som man skal være mamma, venn og kjæreste, og pleie sin egen helse. 
 
– Da handler det om å være bevisst på dette - på hvor mange hatter man har på seg. Har man kontroll på det, så er det lettere å si nei til noe, og prioritere noe annet, mener Holtskog. 
 
Hun er ansvarlig for programmet under SHE Balance, som er et av flere arrangmeneter som finner sted under SHE-konferansen. Holtskog har samlet sammen et knippe inspirerende foredragsholdere, som sammen tar for seg flere temaer rundt karriere og helse; om kontroll, tid, suksess, balanse, formidling og arbeidsglede. Målet er å inspirere og motivere kvinner til å følge karrieredrømmen, enten den er å endre retning, klatre i gradene eller starte opp i egen virksomhet. 
 
Selv skal Holtskog snakke om det hun kan best; presentasjoner. Mange er svært dyktige i jobben sin, men blir usikre når det de kan skal formidles. Holtskog har selv vært en av dem som sliter med voldsom sceneskrekk. 
 
– Du lever av det du klarer å formidle. Vi ser hvor viktig det er, og hvor lite som ofte skal til for at man skal lykkes, sier hun. 

Skreddersydde liv

På plass den 8. mars er også lege Johannes Ørbeck-Nilsen. Mange kvinner kjenner på mye ytre press, og for å takle hverdagen må vi håndtere problemene som dukker opp, samtidig som vi må konsentrere oss om de få tingene vi faktisk har kontroll over; vår egen oppfatning, og valg vi tar basert på den. Andres forventninger, derimot, er ikke en av dem. 

– Du skal helst yte på alle fronter; som mor, på jobb og blant venner. Da lever du et liv som ikke er skreddersydd deg, og du styres av ytre påvirkninger, sier Ørbeck-Nilsen. 

Han mener spesielt fire ting må være på plass for at vi best mulig skal kunne «balansere gjennom livet»: Vi må vite hvem vi er og hva vil for å kunne velge liv som er tilpasset oss. Vi må lære å mestre vårt sinn og følelser, og vi må ha gode, nære relasjoner. Vi må vokse, og på den måten kan vi hanskes med problemene som dukker opp. 
 
– Det handler om viktigheten av å utvikle seg som menneske. Når du blir større enn problemene, så vil de reduseres, avslutter ohannes Ørbeck-Nilsen.