– Når du har fått diagnosen kan mange oppleve at verden blir snudd opp ned. Det å få hjelp og støtte kan få en stor betydning for håndteringen av sykdommen og ikke minst livet etterpå. Og det er like viktig for både pasient og pårørende, sier Hanna Baardsen, faglig leder i Kreftomsorg Rogaland og prosjektleder for prosjektet «Psykososialt pakkeforløp» i regi av Innen 48 timer.

Hanna Baardsen er sosionom og familieterapeut og har jobbet i Kreftomsorg Rogaland siden 2010. Hun har lang erfaring i psykososial oppfølging av kreftpasienter, pårørende og etterlatte, også som sykehussosionom ved Radiumhospitalet. Sammen med stiftelsen Innen 48 timer er de opptatt av å sette psykososial oppfølging på dagsorden.

– Det er ikke nok å si at psykososial oppfølging er viktig, det må settes i system. Med konkrete forslag til hvordan vi kan skape bedre og mer helhetlige pasientforløp, hvor psykososiale forhold blir kartlagt og fanget opp, sier Hanna Baardsen.

Kartlegg den enkeltes behov

– Det er ikke alle som vil ha behov for psykososial oppfølging. Mennesker er forskjellige, og mange klarer seg med støtte fra medisinsk personell og eget nettverk av venner, kolleger og ikke minst familie. Men vi vet også at utfordringene er mange og at sykdom erfares ulikt. Det er også noen utfordringer som er mer krevende enn andre. For pasienter med små barn, enslige forsørgere, pasienter som opplever tilbakefall eller palliativ sykdom kan psykososial støtte være avgjørende. Det må sikres at de som trenger psykososial oppfølging faktisk får det sier Baardsen.

Hun mener at det handler om å kartlegge den enkeltes behov, og sørge for riktig hjelp til riktig tid. For den enkelte, enten som pasient, pårørende eller etterlatt. For kreft er ingen spøk. Kreft er et ord som er assosiert med død, ensomhet og smerte. Det er en sykdom ingen vil bli fortalt at du har.

– Kreft rammer ikke bare deg, men berører hele familien. Derfor er det viktig at hele familien blir ivaretatt. I dag opplever mange pårørende at deres behov ikke blir sett.  En selvstendig rett-til-oppfølging er derfor avgjørende også for pårørende. Familiemedlemmer kan ha andre behov enn det den kreftsyke har, sier Baardsen.


Opptatt av den enkelte. Sosionom og familieterapeut Hanna Baardsen mener at det handler om å kartlegge den enkeltes behov, og sørge for riktig hjelp til riktig tid. For den enkelte, enten som pasient, pårørende eller etterlatt. For kreft er ingen spøk. Foto: Martin Håndlykken.


Viktig med kontinuerlig tilbud

– Det er viktig at pårørende kan få et tilbud uavhengig av pasientens behov eller ønske. Det er også viktig at tilbudet ikke stopper opp det øyeblikket det ikke er sykdom lengre. Noen vil ha behov for en oppfølging når man skal tilbake til hverdagen. Sammen eller alene, fortsetter hun. 

Kreft kan ramme hvem som helst. Tenk deg at du den ene dagen er lykkelig gift. Sammen med din kjære har du et lite barn dere begge elsker. Så får mannen din påvist kreft, og noen måneder senere sitter du igjen som alenemor uten hjelp fra noen som forstår. Hva da?

– Vi kjente ikke til Kreftomsorg da min mann Kjetil fikk en alvorlig kreftdiagnose i 2016. Etter noen måneder kjente jeg et behov for å snakke med noen som forstod. Jeg ringte rundt, og det var ikke før jeg ringte Kreftomsorg Rogaland at jeg virkelig ble møtt. Vi vil snakke med deg, sa den andre stemmen i røret, forteller Randi-Helen Årrestad som mistet sin mann på et senere tidspunkt.

Fikk støtten hun trengte

Gjennom en periode på halvannet år fikk Randi-Helen den støtten som hun trengte. Hun fikk råd til å takle en ny hverdag med smalere økonomi og en usikkerhet knyttet til fremtiden.

– Takket være oppfølging med både direkte og nyttig veiledning kan jeg leve videre med en trygghet om at jeg har gjort mitt beste for mitt barn. På tross av at hans pappa nå er død, føler jeg trygghet. Det handler ikke bare om å forstå at man lever med kreft i familien. At det er et tydelig arr som ikke forsvinner. Hjelpebehovet handler om langt mer enn sykdommen. Det handler om å få hjelp til alle følgene av en alvorlig sykdom. Jeg kommer aldri til å glemme hvordan behovet mitt ble møtt. De ville snakke med meg. Og de mente det, avslutter Årrestad.

 

FAKTA

Kreftomsorg Rogaland

 • Privat stiftelse i Rogaland etablert i 2006.
 • Avdelinger i Stavanger, Bryne og på Haugalandet.
 • Tilbyr psykososial oppfølging til kreftpasienter, pårørende og etterlatte.
 • Våre ansatte er fagpersoner med lang erfaring og tverrfaglig spesialkompetanse.
 • Vi lager et tilbud på skreddersøm for deg ut fra dine behov.
 • Vi følger opp enkeltpersoner, par og familier med samtaler, råd og veiledning, samt kurs, aktiviteter og treningstilbud.
 • For mer informasjon, besøk: kreftomsorg.no

Innen 48 timer:

 • INNEN 48 TIMER er et initiativ tatt av stiftelsen Kirsten Wilbergs Minnefond.  
 • Privat stiftelse i Rogaland etablert i 2010.
 • Nasjonal pådriver for innføring av pakkeforløp for kreft og etablering av diagnostiske sentre.
 • Stiftelsen har nå fokus på tiltak for å bedre psykososial oppfølging av kreftpasienter, pårørende og etterlatte, i samarbeid  med Kreftomsorg Rogaland.
 • Innen 48 timer arrangerer en årlige nasjonal kreftkonferanse med aktuelle tema innen kreftfeltet. Konferansen 2018 holdes på Stortinget i samarbeid med medlemmer i Helse- og omsorgskomiteen.
 • For mer informasjon, besøk: innen48timer.no