- Det er et sjokk, noe som påvirker hele familien og snur livet på hodet, sier Trine Nicolaysen, daglig leder i Barnekreftforeningen.

Hun forteller at mange familier venter en stund før de kontakter foreningen. Den første tiden i barnets sykdomsfase er ofte preget av kaos. Dagene går med til å ta innover seg informasjon om sykdommen og følge opp det syke barnet gjennom ulike undersøkelser og oppstart av behandling. I tillegg skal de også finne løsninger på hverdagens praktiske gjøremål med blant annet ivaretagelse av søsken, forklarer hun.

Noen som forstår

- Barnekreftforeningen ønsker å være til stede for nye familier som kommer i denne situasjonen. Familier som opplever å få et barn med kreft, må brått ta stilling til en rekke nye problemstillinger knyttet til familiens nye hverdag. Gjennom foreningens likepersonarbeid, kan vi være behjelpelige med å bistå med alt fra praktiske problemstillinger til det å være en god samtalepartner. Det å få møte noen som har vært gjennom det samme, kan være til stor hjelp, sier Nicolaysen.


Trine Nicolaysen er daglig leder i Barnekreftforeningen.


Trenger mer forskning

Rundt 180 norske barn under 18 år får kreft hvert år. Den medisinske behandlingen har i dag kommet langt, og heldigvis overlever fire av fem. Fortsatt går mesteparten av forskningsmidlene i Norge til kreft som rammer voksne.

- Barnekreft er annerledes enn voksenkreft og derfor er det nødvendig at flere forskningsmidler øremerkes til barnekreft. Norge ligger dessverre etter i dette feltet sammenlignet med våre naboland.

De to siste årene har Barnekreftforeningen vært en betydelig bidragsgiver til forskning og utdanning innen barnekreft.

En egen dag

- På den internasjonale Barnekreftdagen 15. februar vil vi, takket være generøse gaver og engasjerte samarbeidspartnere, dele ut ytterligere 25 millioner kroner til nye forskingsprosjekter. Barnekreftforeningen håper at disse midlene tar oss et stort skritt nærmere målet om at alle barn og ungdommer skal overleve kreft, sier Trine Nicolaysen.