Noen måneder etter å ha mistet sin kone etter kreftsykdom, startet Halvor Wilberg, initiativtaker og styreleder i organisasjonen Innen 48 Timer, kampen for å få innført et pakkeforløp for kreft, slik at andre ikke måtte gjennom de samme prosessene som dem - lange ventetider, usikkerhet og en kamp for å få behandling.

I dag er det innført 28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoseveiledere for fastlegene. Ved mistanke om kreft henviser fastlegen direkte til pakkeforløpet. Utredningen skal gjennomføres i henhold til en ventegaranti.

Ifølge Dagfinn Øgreid, spesialist i onkologi, er det fortsatt problemer når det gjelder gjennomføringsevnen ved flere sykehus, men der det fungerer, får pasienten raskere behandling, ressursene på sykehuset brukes bedre, og det er lettere for sykehus og myndigheter å se hvor i prosessen det finnes eventuelle mangler, og sette inn tiltak mot dem. 

- Min hverdag som kreftlege er helt annerledes enn for noen år siden. Det går mellom en og to dager fra henvisning til pasienten får videre hjelp, og noen får jeg lagt inn på dagen. Tidligere måtte jeg hjelpe pasientene med å purre etter to-tre uker.

Flere problemer ved oppfølging

Spesialisten mener tilbudet om informasjon og støtte for kreftpasienter og pårørende er for dårlig.

- Det å få en slik beskjed er den største livskrisen man går igjennom. Veldig mange begynner med en gang å se for seg begravelsen sin. Samtidig så vet vi på andre siden av bordet at 70 prosent overlever kreft, og at av de 30 prosentene er det mange som kan leve i mange gode år fortsatt, sier Øgreid.

Han mener det er flere psykososiale utfordringer når det gjelder kreftbehandlingen i dag.

Mens pasientene hans alltid får en time med legen og pårørende etter at beskjeden er gitt, er det andre som får den på telefonen i bilen på vei hjem. Bedre oppfølging ville spart kreftrammede og pårørende for mye stress.

For de med uhelbredelig kreft, er tiden etter behandling også en tid da man overlates til seg selv.

- I dag er det ofte slik at da har de ikke mer å gjøre for deg. Her synes jeg systemet gir altfor dårlig oppfølging. I Telemark har man en ordning hvor en spesialkompetent lege blir med ut sammen med hjemmesykepleien, og det er en modell jeg synes er fantastisk god. Dette er altså et psykososialt og medisinsk problem.