Av Rolf J. Ledal, nestleder i Hjernesvulstforeningen

Når man får en alvorlig diagnose som for eksempel hjernesvulst, så er det mange ting man i løpet av kort tid skal ta innover seg. Fakta om sykdom og behandling, prognoser for overlevelse, utfordringer for økonomi og samliv, samt mange andre forhold ved livet. Det å stå alene i en slik situasjon er hverken anbefalt eller hensiktsmessig. For den som ikke har familie eller venner i nærheten som kan hjelpe, så er det lett å sitte ensom med tankene, selv om man ikke er alene.

Rolf J. Ledal, nestleder i Hjernesvulstforeningen. Foto: Thomas Etholm

I en pasientforening som Hjernesvulstforeningen er det ingen som skal stå alene. Likepersonstjenesten er ryggraden i dette arbeidet, og består av mennesker som selv har erfaring med det å være pårørende eller rammet av hjernesvulst. I mitt første møte med foreningen, var det en likeperson som så malende beskrev det som at legene har kartet, men vi som er likepersoner har gjort reisen før deg.

Hjelper rammede og pårørende videre

Fra tid til annen har vi vel alle møtt på situasjoner hvor kart og terreng ikke har vært det samme, og av erfaring vet jeg at det alltid er terrenget som vinner. Likepersonene har gått i det samme terrenget og besteget åskammen som NAV utgjør, vandret i korridorene på sykehusene og kanskje grått og ledd mer i løpet av noen måneder enn andre gjør i løpet av et liv.

Det å være likeperson er å være del av et lag som skal bygge mestringskultur, og ikke en trøstekultur. Trøst er vel og bra i små doser, og helt klart på sin plass, men det viktigste for den som er rammet og de pårørende er å mestre sykdommen og den nye situasjonen på best mulig måte. Likepersonene bringer rammede og pårørende videre, gjennom en jungel av internettartikler om kreft, helbredelse og død. Likepersonene gir råd om hvordan holde deg i arbeid, eventuelt komme i gang med rehabilitering mot en ny jobb. Likepersonene vet hvordan det er å ikke fungere i dagliglivet, de har selv kjent hvordan det føles å ikke strekke til. Og viktigere enn dette, de har selv erfart hvordan de igjen skal fungere i dagliglivet og igjen strekke til.

Er der for deg

Hjernesvulstforeningen har per dags dato 54 likepersoner som på forskjellig vis aktivt deltar inn mot medlemmene og deres behov for hjelp og støtte, og trøst når det er på sin plass. Likepersonskorpset er bredt sammensatt hva gjelder arbeidserfaring, sykdomsbilde og alder. Likepersonene kan treffes gjennom likepersonstelefonen, besøkstjeneste, Vardesentervakt og annen personlig kontakt.

Likepersonene er beredt til å bruke mye av sin tid på den som trenger det. Noen ganger er det ikke nok med en snau time, men i praksis kan det gå med en hel arbeidsdag på et enkelt medlem og en kompleks situasjon. Likepersonene har taushetsplikt og er utdannet og sertifisert av Hjernesvulstforeningen i samarbeid med Kreftforeningen. Likepersonene er den beste kjentmannen du kan få på ditt livs vanskeligste reise. De vet om snarveier som gjør reisen lettere og myrdrag som suger energien ut av deg, de kjenner til stammespråket du møter på og de kjenner de «rare» skikkene som du kanskje ikke kjenner til når du møter en fremmed sykehuskultur.

Likepersonene er der for deg – ta kontakt med en venn du ennå ikke har møtt!