– Fatigue har ikke en entydig definisjon, og opplevelsen av symptomer og deres intensitet er subjektiv. Derfor er det viktig at pasienter blir lyttet til, og at man gir dem verktøy til å hjelpe seg selv, forteller Sophie D. Fosså, pensjonert professor og tidligere overlege ved Det norske Radiumhospital.

Hun forteller at det viktigste for fatigue-rammede er å kunne planlegge en strukturert hverdag med utgangspunkt i egne forutsetninger.  

Daglig innsats

Fosså peker på tilpasset fysisk aktivitet som avgjørende for bedring.

– Det er viktig at pasientene oppfyller statens minstekrav til fysisk aktivitet, med 150 minutter per uke med moderat fysisk anstrengelse.

 – Det bygger ikke bare kroppen, men gir også mentalt overskudd. I tillegg kan det bidra med et sosial element for pasientene.      

Leter etter løsninger

Fatigue hos kreftpasienter har blitt forsket mye på i nyere tid.

–  Legene forstår fortsatt ikke hvorfor noen pasienter er plaget mere av fatigue enn andre. Men det er klart at enkelte kreftbehandlinger fører til fatigue oftere enn andre, slik som langvarig hormonbehandling hos pasienter med prostatakreft i såkalt palliativ fase, forteller Fosså.    

– Noen pasienter med prostatakreft kan også oppleve at enkelte medikamenter er mer fatiguedrivende enn andre, selv om det er store inter-individuelle forskjeller. Derfor er det viktig at legene er observante og har erfaring med å tilby alternativer.

Hun oppfordrer til dialog og utprøving for best mulig resultat.

– Såkalt palliativ kreftbehandling, ikke minst med nye medisiner, vil alltid kreve en riktig balanse mellom livskvalitet, bivirkninger og effekt. Dette bør vurderes i dialog mellom lege og pasient.