1. Hva er oral mukositt og hvilke symptomer er vanlige?

Oral mukositt er en betennelse i munnslimhinnen som kan oppstå som følge av kreftbehandling. Hovedsymptomet er smerter.

2. Hvem rammes av sykdommen?

Tilstanden kan ramme alle som får kreftbehandling, men det er mest vanlig ved strålebehandling i hode-hals området og ved bruk av visse typer cellegifter. Det er også en del faktorer hos pasienten som kan øke risikoen for mukositt som røyking, underernæring og dårlig munnhygiene i tillegg til alder, kjønn og spyttsekresjon.

3. Hvilke følger kan sykdommen ha for den som rammes?

Mukositt kan vær svært smertefullt og  medføre redusert matinntak/underernæring. I tillegg øker faren for infeksjoner både lokalt i munnhulen og systemisk når slimhinnen blir dårlig.

4. Hvordan kan sykdommen behandles?

Som for mange tilstander er forebygging bedre enn behandling. Pasientene bør få råd om både forebyggende og lindrende munnstell samt kostholdsveiledning. Når  mukositt oppstår er det viktig at pasientene får god smertelindring, enten ved lokalbehandling eller smertestillende, og eventuelle infeksjoner må selvsagt behandles.