Det startet da han var 1,5 år, med blod i urinen. På legevakten ble det tatt infeksjonsprøver uten at noe ble funnet. Han ble videre sendt på ultralyd hvor man så en drueklase på bunnen av urinblæren og som strakte seg litt nedover i urinrøret.

Grytidlig dagen etter satt han og mor Chanett på fly inn til Rikshospitalet der det ble avklart ganske raskt at det var svulst i blære og prostata. Det ble ni cellegiftkurer med tre ukers mellomrom, før blære og prostata ble operert bort i mai 2009, to dager etter at han fylte to år.

Fikk urostomi

Siden har han hatt urostomi som fungerer veldig bra. Det er stort sett ikke noe hinder i det daglige, men han er en aktiv gutt, så noen ganger løsner posen både to og fire ganger i løpet av en dag. Det skjer likevel sjeldnere enn før, nå som han har blitt større. Den ene cellegiften har «ødelagt» nyrene hans, så han må gå på medisiner daglig og er stadig på kontroller for dette. Han ble også diagnotisert med epilepsi i oktober 2016, men om det er et resultat av behandlingen vet man ikke.

Vil informere

Han sliter også med konsentrasjonen på skolen, men skal nå få hjelp av PPT med dette. Mor Chanett er opptatt av at dette med blærekreft blir mer kjent, slik at flere vet hvordan det kan være å være Alexander, og slik at det blir mer forskning og utvikling innen blærekreft.

Alexander selv har alltid vært en gledespreder og det vil han fortsette å være, tross sine erfaringer og utfordringer i det daglige.

Fakta

Etter fjerning av urinblæren må det lages et nytt urinsystem. Ett av tre alternativer er å etablere en urostomi. Ved en slik operasjon anvendes en del av tynntarmen som utløpsrør for urinen. Urinlederne skjøtes til den ene enden av tynntarm-segmentet. Den andre enden legges fram som en stomi ut mot huden, oftest i høyre hoftegrop. Urinen vil kontinuerlig løpe ut av stomien og samles opp i en urostomipose på magen (Kilde: Kreftlex).

Blærekreft er en alvorlig sykdom: Hver dag dør en person av blærekreft i Norge. Blærekreft rammer årlig cirka 1 700 personer. Av disse er 50 personer under 50 år. Det er derfor flest «godt voksne» som får sykdommen, men den kan ramme i alle aldre. Av de som får sykdommen er 70 prosent gutter/menn, 30 prosent jenter/kvinner. Over 13 000 lever med sykdommen. Vanligste symptom er synlig blod i urinen (Kilde: Blærekreftforeningen/Kreftregisteret).

Blærekreftforeningen er en landsdekkende organisasjon for alle som er berørt av blærekreft. Mer informasjon finnes på www.blaerekreft.no, eller så kan du ringe 04198.

Mer informasjon: Chanett Bredesen-Haugaa, tlf. 46446053

Daglig leder Blærekreftforeningen Ranveig Røtterud: tlf. 47489600