– Man ser faktisk en økning i registrerte tilfeller, og dette skyldes at man er blitt flinkere til å oppdage kreften, forteller Andreas Stensvold, lege ved Sykehuset i Østfold.

Tidlig diagnostisering har sammen med mer effektive teknikker lagt grunnlaget for at overlevelsesraten er høyere.

– Vi har opplevd fremgang innenfor strålebehandling og kirurgi, samtidig som man supplerer med hormonell behandling. Medikamenter er også avgjørende for å forlenge livene til dem med alvorlig sykdom.
 

Færre plager

Prostatakreft kan by på utfordringer også etter vellykket behandling. Stensvold forteller at flere vanlige plager nå er mindre alvorlige

– Noen sliter med impotens i varierende grad. Vi tilbyr nå sprøyter som motvirker ereksjonssvikt, og tabletter med få bivirkninger. Dette gjelder også smertemedikamenter.

Mange er også bekymret for mulige tarm- og vannlatingsplager. Bedre operasjonsteknikker har gjort disse problemene mindre, men man kan nå bygge inn kateter for å gjøre det enklere for pasienten.

– Noen av disse plagene henger også ofte sammen med å bli eldre. Da er det andre ting som er viktig for å bidra til bedre livskvalitet. Intimitet kan få en annen betydning, og det er viktig med åpenhet for å bygge opp under dette.
 

Flere kanaler

Han opplever at både helsevesenet og andre organisasjoner har blitt bedre til å støtte opp rundt mannens identitet etter behandling. 

– Vi tilbyr et mestringskurs for pasientene, der vi snakker om alt mulig relatert til sykdommen. Sexologer spiller en viktig rolle for å hjelpe menn bort fra tanker om tapt maskulinitet.

– Likemannsarbeid er også viktig, det hjelper å treffe andre i samme situasjon. Det er viktig å ikke bli sittende alene med problemene sine, skam kan være et hinder i livet etter behandling.

Han opplever at man nå ser et økt fokus på menns helse i samfunnet.

– De siste ti årene har vi sett en positiv utvikling, der man har fått mer åpenhet rundt at menn også har underlivsplager som påvirker livskvaliteten.
 

I riktig retning

Stensvold forteller at man med færre bivirkninger kan gjøre mer for å bedre egen helse.

– Vi vet at for eksempel fysisk aktivitet er en av de beste initiativene man kan gjøre for seg selv etter behandling. Helsegevinsten er stor, og jo mer aktiv man er,  jo bedre blir utsiktene.

Han forteller at kontinuerlig oppfølging og færre plager bidrar til en enklere hverdag for de behandlede.

– Prognosene etter prostatakreft blir stadig bedre, det finnes begrensninger og hensyn man må ta, men for de aller fleste kan man leve et fullverdig liv.