Kvalmen som fremkalles av cellegift kan deles i tre ulike typer. Akutt kvalme, som kommer noen timer etter cellegiften er ganske intens, men varer ikke lenge. Forsinket kvalme kan vare to til fem døgn etter behandlingen, og oppleves gjerne mindre intens, men varer lenger. Betinget kvalme rammer pasienter som tidligere har fått behandlingen, og som derfor forventer å bli det ved neste cellegiftbehandling.

- Kvalme fører til redusert livskvalitet. Den kan også føre til redusert inntak av mat med påfølgende vekttap som konsekvens, som kan påvirke sykdomsprognosen og derfor være en alvorlig bivirkning, sier Nina Louise Jebsen, kreftlege ved Haukeland Universitetssykehus.

Når det gjelder Emesis ved kjemoterapi er det aller viktigste å gi en optimal forebyggende behandling fra dag én. Bivirkninger vil føre til en ekstra økonomisk kostnad for sykehusene hvis pasienten må legges inn på grunn av eksempelvis obstipasjon eller dehydrering.

- Kvalme kan også føre til lavt væskeinntak og dermed uttørking og nyresvikt, som er en uheldig bivirkning. Når kroppen reagerer med kvalme sender den egentlig ut et faresignal om at den har oppdaget giftstoffer, og responsen kan ofte være brekninger, sier Jebsen.

Behandles med medikamenter

- Vi bruker en kombinasjon av tre stoffer for å redusere både den umiddelbare kvalmen etter cellegiftbehandling, men reduserer også den påfølgende kvalmen som gjerne varer i fire-fem dager etter kuren. Med ulikt kjemisk innhold, er et av disse stoffene et steroid som egner seg godt til å hemme langtidskvalmen. Det har også kommet et nytt kombinasjonsprodukt der to av tre stoffer er slått sammen i én kapsel. Fordelen er at pasienten kun behøver én pille som virker i fem dager, fremfor mange piller i flere dager, forklarer Gunnar B. Kristensen, lege på avdeling for gynekologisk kreft ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet.

- Vi følger de nyeste amerikanske retningslinjene for kvalmebehandling, og da bruker vi gjerne de aller beste medikamentene fra første kur. Hensikten er blant annet å unngå forventningskvalmen som ellers kan gjøre det vanskeligere å lykkes med å behandle kvalmen ved neste kur, avslutter Jebsen.