Årrsaken er høyst sannsynlig smitte av Humant Papillomavirus (HPV) fra underlivet på grunn av økt utbredelse av munnsex. Endrede sexvaner og flere seksualpartnere har ført til at både jenter og gutter stadig oftere smittes av HPV. Undersøkelser viser at HPV er ansvarlig for 24 prosent av kreft i munn, svelg og strupe. I tillegg er viruset årsak til nesten 100 prosent av tilfellene av livmorhalskreft, 85 prosent endetarmskreft, 50 prosent peniskreft, 90 prosent skjedekreft og40 prosent av kreft i kjønnsleppene. HPV er også årsak til kjønnsvorter.

Kreft i tungeroten og mandler

Data fra Kreftregisteret viser altså en betydelig økning av kreft i mandler og tungeroten i Norge, mens antallet krefttilfeller andre steder i hode og hals og som ikke skyldes HPV smitte er stabilt. Videre er gjennomsnittsalder ved diagnose den samme som tidligere for kreft som ikke er relatert til HPV, mens de som får kreft i mandler og tungeroten blir stadig yngre.

Mange har nytte av vaksinen

Siden 2009 har alle 12 år gamle jenter fått tilbud om gratis vaksine mot HPV her i Norge. Grunnen til at man vaksinerer jenter når de er 12 år, er fordi effekten av vaksinen er aller best før seksuell debut. HPV-vaksinen beskytter mot to kreftfremkallende HPV-typer, HPV 16 og 18. Jo flere seksualpartnere man har hatt, jo større er risikoen for å være smittet av disse to HPV-typene. Senere tids forskning har imidlertid vist at man også oppnår god effekt dersom vaksinen gis etter seksuell debut og om man har hatt flere partnere. Det er bakgrunnen for at noen land, blant andre Danmark, tilbyr gratis vaksine for jenter/ kvinner opp til 26 år.

Flere bør få vaksine

Gutter er ikke bare mulige smittekilder for jenter, men bør vaksineres for sin egen del med hensyn til å forebygge kreft i munn, svelg og strupe, samt kreft i endetarm og penis. Det kan også være vanskelig for jentene å forstå hvorfor ansvaret med å forebygge smitte bare skal ligge hos dem.

Stor sjanse for å bli smittet

Faren for å bli smittet øker med 10 prosent for hver nye sexpartner. Er du singel og har sex med flere, har du stor sjanse for å bli smittet. Mellom 70 og 80 prosent av oss blir smittet av HPV minst én gang i livet. For de aller fleste går infeksjonen over av seg selv. Likevel, kreft som skyldes HPV øker, og det er mulig å forebygge dette ved å ta HPV-vaksinen. Det er derfor ingen grunn til at bare én gruppe vaksineres når andre grupper har stor nytte av den og kan være smittebærere av viruset. Kreftforeningen mener derfor at norske myndigheter må ta seg råd til å utvide tilbudet om gratis HPVvaksine til jenter opp til 26 år og at det er viktig at også gutter tilbys gratis vaksine.

Informasjon om HP V-vaksine

  • Folkehelseinstituttet har gitt ut en fin informasjonsbrosjyre om HPV-vaksinen: Vaksine for forebygging av livmorhalskreft – tilbud til jenter i 7. klasse. Denne kan lastes ned på nett-siden til Folkehelseinstituttet, http://www.fhi.no/ dokumenter/70edf036dd.pdf.
  • Gutter og eldre jenter eller kvinner som ikke omfattes av vaksinasjonsprogrammet kan få vaksinen av sin fastlege, av gynekolog eller andre som utfører vaksinasjon, for eksempel på helsestasjon for ungdom. Vaksinen er reseptpliktig. Det naturlige vil derfor være å kontakte den du ønsker skal vaksinere deg.
  • Det er viktig at også HPV-vaksinerte kvinner deltar i screeningprogrammet for livmorhalskreft. De viktigste grunnene til dette er at vaksinene ikke dekker alle kreftfremkallende HPV-typer, og at det foreløpig ikke er kjent hvor lenge vaksinene vil ha beskyttende effekt.
  • Har du spørsmål om HPV-vaksinen og de kreftformene denne kan forebygge kan du ringe Kreftlinjen på 800 57338 (800 KREFT). Tjenesten er gratis fra fasttelefon. Du kan også lese mer på Kreftforeningen.no, og chatte med oss.