Martin Heitmann (44 år) hadde plutselig blod i urinen. Selv om dette var det eneste symptomet, og selv om det ga seg raskt, så valgte han å oppsøke lege umiddelbart. Det er han veldig takknemlig for i dag.

- Jeg har tenkt en del på det i ettertid, hvor glad jeg er for at jeg gikk til legen samme dag. Jeg vet jo ikke hvordan det hadde gått om jeg hadde latt være.

I dag er han erklært frisk. Alt gikk veldig raskt, legen tok ham på alvor.

- Det kom helt ut av det blå. Jeg syntes det var merkelig, fordi jeg var i god form og følte meg helt frisk. Men så hadde jeg altså blod i urinen. Jeg visste ingenting på forhånd om nyrekreft, og at dette kunne være et tegn på nettopp det. Symptomene gikk over av seg selv i løpet av samme dag, og kom ikke tilbake. Det var heller ingen smerter, svie eller kløe. Fastlegen min var likevel klar på at vi skulle komme til bunns i dette, selv etter symptomene var borte. Han rekvirerte videre undersøkelser, og ved en CT-scan ble det avdekket at jeg hadde en svulst i den ene nyren.

Operert nesten umiddelbart

Heitmann ble sendt til sykehus for forundersøkelser, og for å undersøke om kreften hadde spredt seg.

- Heldigvis var det ingen spredning. Jeg fikk diagnosen i midten av mai, og så ble jeg operert i midten av juni. Jeg var på sykehuset i en tre-fire dager, og var sykmeldt i til sammen tre uker. Alt gikk veldig bra, og jeg kom meg raskt på fote igjen. Ett av mine store spørsmål var hvordan det ville være å leve med bare én nyre, men jeg merker ingen forskjell. Jeg er tilbake i full jobb, og jeg har hatt minimalt med ettervirkninger.

Det kan synes som den enkleste utveien å stikke hodet i sanden og håpe at symptomer går over. Spesielt menn kan ha en sterk aversjon mot å gå til legen. Heitmann er tydelig på hva han mener man skal gjøre.

- Jeg vil tro at enkelte ikke tar symptomene sine på alvor, fordi det er ubehagelig å tenke på at man kan være alvorlig syk. Jeg tror flere har en sånn ’vente og se-holdning’, kanskje særlig når det ikke er noen smerter inne i bildet. Jeg vil derfor formidle noe jeg synes er veldig viktig: Ta symptomene dine alvorlig!

Relativt nystartet pasientorganisasjon

Nyrekreftforeningen har ikke kommet så veldig langt ennå, men styreleder Pål Henning Johansen forteller at de jobber for å nå ut med mer informasjon om sykdommen, og å påvirke helsemyndighetene til å satse på forskning og utvikling av nye behandlingsmetoder og nye medisiner.

-  Vi vil gjerne nå ut med informasjon om hvordan man skal forholde seg dersom man får nyrekreft. Det er mellom 750 og 800 personer som får nyrekreft årlig i Norge, og det kan være vanskelig å finne målrettet og god informasjon ved å ”google” sykdommen. Problemet er at vi hører mye om brystkreft og prostatakreft, og mange tror at kreft er kreft, men sånn er det ikke. Det er en stor forskjell på kreftformene. Nyrene er kroppens renseanlegg, så denne kreftformen er meget hardfør og immun mot en del medisiner og behandlingsmetoder. Får den spredd seg ut i kroppen så blir den også ganske aggressiv.

Nyrekreftforeningen har øremerket en del av sine midler til forskning, forteller Johansen videre.

- Vi har noe som heter LYS, som er en aktivitet som samler inn penger til forskning. Vi har i dag cirka 500 000 kroner som skal gå til noen som kun jobber med nyrekreft, eller noe som nyrekreftpasienter kan ha nytte av. De pengene skal gå uavkortet til dette formålet. Vi jobber også med en informasjonsbrosjyre, som kommer ut om ikke så lenge.