Av: Eva Ekroll, Brystkreftforeningen

Stadig flere overlever brystkreft, men fortsatt vil om lag en av fire kvinner som får sykdommen leve med den resten av sitt liv.

– Å være alvorlig syk er en påkjenning for den syke og for omgivelsene. Vissheten om at man ikke kan bli frisk, gjør belastningen større. For mange preges tilværelsen av uvisshet, motløshet og mange spørsmål uten gode svar, sier Egge.

I år arrangeres Rosa sløyfe-aksjonen for 17. gang i Norge. I 2014 satt en for første gang søkelys på dem som faller ned på feil side av statistikken.

– Etter fjorårets aksjon fikk vi sterke tilbakemeldinger fra dem som lever med en kreftsykdom som ikke kan kureres. Vi fikk flere bekreftelser på at aksjonen bidro til mer åpenhet og økt kunnskap om livssituasjonen, men vi har fremdeles en jobb å gjøre, sier Egge.

Uhelbredelige kreftsyke har i forkant av årets Rosa sløyfe-aksjon blitt spurt om hva som er viktig for dem.

– Svaret vi fikk er at noe av det viktigste er å bruke tid sammen med dem man er glad i. Å kunne le sammen av gamle minner, dele bekymringer, drømmer og planer – den gode praten. Et måltid er nettopp en god måte å bruke tiden på sammen. Derfor vil vi i oktober oppfordre alle til å spise en lunsj med noen de er glade i, sier Egge.

Hun forteller videre at det blir verdensrekordforsøk i Oslo første lørdag i oktober: Rosa sløyfe-aksjonen dekker til lunsj med tidenes lengste langbord på Karl Johan i Oslo.

– Vi vil også dekke til lunsjbord i Bodø, Trondheim og Bergen på samme tid, forteller Egge og håper at så mange som mulig vil komme for å vise solidaritet og tilbringe verdifull tid med familie og venner.

Ida Helene Nielsen er en av personene hvor har brystkreften spredt seg til andre organer og behandlingen har som mål å begrense sykdommen, lindre smerter og forlenge livet.

– Takket være store forskningsframskritt er behandlingen blitt bedre. Nye medisiner gjør behandlingen mer målrettet, med færre bivirkninger. Flere lever i mange år med sin sykdom og med bedre livskvalitet. Framtidshåpet er at brystkreft med fjernspredning skal gå fra å være en uhelbredelig til en kronisk sykdom, sier Egge.

Vil du lage Rosa lunsj i oktober? Finn oppskrifter og inspirasjon til hvordan du kan arrangere #rosalunsj, enten hjemme eller på et spisested, på www.rosasløyfe.no

Fakta om Rosa sløyfe

  • Rosa sløyfe er en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i oktober hvert år. Målet med aksjonen er å vise solidaritet med de som rammes, øke kunnskapen om brystkreft og å gi støtte til brystkreftforskning og andre brystkreftprosjekter. 
  • I løpet av oktober farges Norge rosa ved hjelp av bedrifter, foreninger og privatpersoner som alle bidrar i kampen mot brystkreft. Brystkreftforeningen og Kreftforeningen arrangerer Rosa sløyfe-aksjonen i Norge og har gjort det siden 1999.    

Fakta om brystkreft

  • Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner med rundt 3000 nye tilfeller hvert år. I dag lever 38 000 personer i Norge som har eller har hatt brystkreft.
  • 1 av 12 kvinner i Norge utvikler brystkreft i løpet av livet. 
  • Andelen kvinner som overlever brystkreft er økende. I følge Kreftregisteret lever nesten 90 prosent av alle kvinner som får brystkreft fem år etter at de fikk diagnosen. 
  • Selv om de fleste overlever, får om lag en av fire spredning som ikke kan helbredes. For disse vil behandlingens mål være å begrense sykdommen, forebygge og lindre smerte og andre komplikasjoner, samt forlenge livet.
  • 36 menn fikk brystkreft i 2013.