Hode– og halskreft er en betegnelse på kreft som oppstår enten fra slimhinnene, eller i kjertlene i øvre luftveier, altså i blant annet strupehode, leppe og munnhule, svelg, nese og bihuler. De vanligste symptomene på kreft i strupehodet er blant annet heshet eller forandringer i stemmen som ikke går over på et par uker. Man kan også oppleve en irritasjon, eller en følelse av å ha et fremmedlegeme i halsen, vanskeligheter med å puste og verk i øret.

Munnhulen

Tannlegen er ofte den første som oppdager tegn på kreft i munnhulen under en rutineundersøkelse. Symptomer kan være et sår som ikke gror, røde eller hvite flekker i gommene, på tungen, i kinnene eller i svelget, en kul eller en hevelse i munnen eller i kinnet. Kreft i svelget omfatter også mandlene. Kreft i hode- og halsregionen kan også vise seg som en kul på halsen. Dette er en spredning til lymfeknuter. Det er sjelden at hode– og halskreft sprer seg til andre steder på kroppen. Operasjon og strålebehandling er de vanligste behandlingsmetodene, ofte i kombinasjon med cellegift.

Selv om helbredelse og fjerning av kreften er hovedmålet med behandlingen, er det også viktig å bevare funksjonene i nedre del av hodet og i halsen.

Vil øke bevisstheten

Hode– og halskreft kan ofte helbredes, spesielt hvis kreften oppdages tidlig. Derfor gjennomføres det jevnlige kampanjer for å spre informasjon. Denne høsten gjennomføres The Make Sense Campaign, i regi av EHNS  (European head & neck society). Eksperter fra hele Europa samles for å diskutere hvordan man best skal øke bevisstheten rundt denne kreftformen. Siden det er viktig at diagnosen stilles tidlig ønsker de å spre mest mulig informasjon. Fokus vil også være på forbedring av livskvaliteten til pasienter som har sykdommen