Som 74-åring var Jon Voll blant de eldste som kunne delta i pilotprosjektet, hvor han ble innkalt til Bærum sykehus gjennom tilfeldig loddtrekning.

– Jeg kjente til prosjektet og var aldri i tvil om jeg skulle delta. Jeg hadde ingen plager, men var likevel nøktern realist.

Voll skulle testes gjennom kikkertundersøkelse av tarmen. Funnene som ble gjort førte til at han ble sendt til videre utredning.

– Det hele gikk veldig fort. Jeg hadde første oppmøte 2. mars og fikk beskjed om et funn i nedre del av tarmen. I løpet av få dager var jeg innom for en utvidet undersøkelse etterfulgt av MR-fotografering og konsultasjoner der jeg fikk forklart situasjonen.
 

Rask progresjon

Han ble fortalt at det var gjort et funn av tarmkreft i tidlig fase uten sikre tegn på spredning. Man ønsket å fjerne svulsten raskt. Kreften kunne fjernes kirurgisk, og han fikk tilbud om operasjon allerede 4. april.

– Jeg hadde lest at tarmkreft forekom hyppigere blant eldre, men følte meg alminnelig frisk og i brukbar form og uten symptomer. Det kom allikevel ikke som noe sjokk, jeg var forberedt på at dette var et mulig utfall. God informasjon på alle stadier om sykdommen og tilsvarende god behandling ga trygghet.

– Familien tok heldigvis også meldingen med samme ro som meg selv. Jeg valgte å være åpen utad hvis folk spurte eller trengte en forklaring. Mange vil kvie seg for disse undersøkelsene og synes det er flaut. Jeg ønsket å vise at det er både viktig og naturlig å delta, samtidig som det var en viktig del av prosessen for min del. 

Operasjonen tok flere timer, men resultatet var vellykket. Den 27. April ble han  innkalt til en avsluttende samtale med overlegen.

– Beskjeden var i all korthet at jeg var kurert for lidelsen og at det ikke var sikre tegn til spredning. Muligens var det forventet en noe større reaksjon fra min side, men jeg tok også denne gledelige beskjeden med samme ro som den første. Nøktern realisme pluss ro er min måte å gjøre det på.
 

Lever uten plager

Han får i tillegg oppfølging gjennom fem år, for å forsikre seg mot tilbakefall. Så langt har han ikke opplevd smerter eller bivirkninger siden operasjonen.

– Jeg opplevde en litt begrenset aksjonsradius etter inngrepet, samt at det tok litt tid å til venne maven til gammel døgnrytme. Utover det har jeg kunnet lese, sykle eller kjøre meg en tur uten problemer.

Voll oppfordrer andre kandidater til å delta i og gjennomføre prosjektet.

– Jeg må skryte av behandlingen og rammene rundt prosjektet. Jeg fikk hele tiden oppfølging og informasjon. Med rask diagnose har det hele gått så bra som det kunne.

– Jeg kan berolige alle som bekymrer seg for denne typen undersøkelser, og anbefaler alle som får tilbud om å møte. Det er jo viktig, kanskje i noen tilfeller livsviktig, å bli testet for tarmkreft.