Pasienter med MDS har ofte lav blodprosent, dårlig immunforsvar, lett for å få blødninger og økt risiko for blodkreft, sier Astrid Olsnes Kittang. Hun er overlege ved Hematologisk seksjon på Haukeland Universitetssykehus og forsker på MDS ved Universitetet i Bergen.

– Det er en sjelden sykdom som rammer cirka 4 av 100 000 personer i alle aldre, men er noe vanligere hos eldre og personer som tidligere har fått cellegift eller stråling mot kreft, forteller overlegen.

Behandling

Pasienter med lavrisiko MDS kan leve med sykdommen i mange år. Noen får medisiner som stimulerer blodproduksjonen, mens mange er avhengige av regelmessige blodoverføringer, og trenger medisiner mot jernopphopning.

– Ved høyrisiko MDS prøver man ofte livsforlengende cellegift. Stamcelletransplantasjon, som kan kurere MDS, vurderes hvis sykdommen er av høy nok risiko og man tror pasienten vil tåle behandlingen og bivirkningene.