"Hvis pasienten fikk bestemme" er navnet på prosjektet som førte til den store reduksjonen i ventetid. Prosjektet ble finansiert med midler fra Norsk Designråd, gjennom programmet DIP (Designdrevet Innovasjonsprosjekt). Det spesielle med denne type prosjekt, er at det benyttes tjenestedesignere.

Andreas Moan, prosjektdirektør ved Oslo universitetssykehus. Foto: Privat

- Design egner seg for helsevesenet, fordi du blir utfordret i måten å tenke på. Her kommer det ikke konsulenter med løsningsforslag, men fagfolkene hjelpes til tenke selv, og det fungerer bedre enn å kjøpe ferdige løsninger, sier prosjektdirektør Andreas Moan ved Oslo universitetssykehus.

Hele handlingsforløpet analysert

I prosjektet ble alle rutinene gjennomgått fra kulen blir oppdaget til diagnosen blir stilt. Designerne fikk fagfolkene til å se den samme problemstillingen fra forskjellige vinkler. De benyttet dessuten bakgrunnsinformasjon fra pasientene og presenterte løsningsforslagene ved hjelp av visualiseringsteknikker.

- Isteden for å tenke hvordan alle de små stegene kunne bli bedre tenkte vi; hva må vi gjøre helt annerledes for at pasienten får oppfylt sine ønsker, forklarer Moan. Vi gjør det samme med pasientene som før, men har organisert oss på en ny måte slik at pasientforløpet går raskere.

Egen Helse-DIP program er målet

Tone Yrvum, Director of Health Care Innovation Oslo Medtech.
Foto: Anton Soggiu

Oslo Medtech har bidratt denne og flere andre vellykkede DIP’er i helsevesenet. DIP er et spennende virkemiddel som på en kostnadseffektiv og engasjerende måte kan løse mange utfordringer i helsevesenet, sier Tone Yrvum i Oslo Medtech. Derfor jobber vi sammen med Norsk Designråd for å etablere et eget Helse-DIP program.