Mange nye tilfeller årlig

Seksjonsoverlege Rolf Wahlqvist ved urologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus forteller at det har vært forholdsvis lite oppmerksomhet rundt blærekreft, som ofte kommer i skyggen av for eksempel prostatakreft i folks og medias bevissthet. I Norge registreres ca 1250 nye tilfeller hvert år, forteller Wahlqvist.

Tre av fire pasienter har en blærekreftsykdom som i veldig liten grad er dødelig, det vi kaller for overfladisk blærekreft. Denne typen vokser ikke dypt inn i blæreveggen, men holder seg på overflaten og kan fjernes ved en enkel operasjon, forklarer Wahlqvist.

– Men selv om den har lav dødelighet, har den svært høye tilbakefallstall. Så mange som 70% får ett eller flere tilbakefall i løpet av livet, forteller seksjonsoverlegen.

Kostbar sykdom

Wahlqvist forteller at de aller fleste med denne typen blærekreft må komme til kontroll hos spesialist livet ut, og flere forsøker da over tid et forebyggende medikamentelt behandlingsopplegg mot tilbakefall.

– Vel 11.000 pasienter lever med sykdommen og over en tredjedel av blærekreftpasientene har hatt diagnosen i mer enn 10 år.

- Det er den langvarige oppfølgingen med forebygging og behandling av tilbakefallene,  som gjør at blærekreft er den kreftsykdommen som koster samfunnet mest.

- Den siste fjerdedelen har en blærekreftsykdom som vokser dypere inn i blæreveggen. Den kan være dødelig, og krever mer omfattende behandling. Den beste behandling er da å fjerne blæra, som også medfører et nytt urinsystem, sier seksjonsoverlegen.

Røyking øker risikoen

Wahlqvist forteller at årsakene til blærekreft er noe man vet noe om.

– Cirka 40% av tilfellene ser ut til å være fremkalt av røyking. Risikoen for blærekreft øker tre-fire ganger ved røyking, og det er jo ganske enkle tiltak man kan iverksette mot dette; slutt å røyke.

Bedre diagnostikk - fotodynamisk diagnostikk

Wahlqvist forteller at et norskutviklet produkt hjelper til med diagnostiseringen av blærekreft.

- Dette er noe vi bruker på pasienter der vi mener det kan være særlig nyttig. Vi setter et stoff inn i blæren, som under blått lys får kreftsvulster til å fluorisere og lyse rødt. Dermed kan man lettere oppdage og fjerne  svulster som man kanskje overser ved en vanlig undersøkelse. Dette forbedrer operasjonen og har vist seg å redusere forekomsten av tilbakefall, avslutter Wahlqvist.