- Barnekreftdagen skal skape en bevisstgjøring rundt temaet barnekreft. Dagen markeres med ulike arrangementer over hele verden hvert år den 15. februar, forteller Marianne Gunnerud som er styreleder i Barnekreftforeningen.

Den internasjonale sammenslutningen Childhood Cancer International (CCI) er den største organisasjonen som arbeider med pasientstøtte for barnekreft og har 181 medlemmer i 90 land på fem kontinenter, de markerer også barnekreftdagen aktivt.

- I Norge har vi ulike aktiviteter i alle våre 14 lokal- og fylkeslag. Det er mange som er ute og markerer dagen ved å stå på stands i byer og på kjøpesentre. De selger også gullsløyfen som er den offisielle sløyfen til barn med kreft over hele verden. I tillegg benytter vi også dagen til å gjøre et felles fremstøt mot media med debattinnlegg  og retter søkelyset spesielt mot de utfordringene som de kreftrammede familiene har.

- Norske barn som rammes av kreft får den beste behandlingen som finnes, men Norge bidrar i liten grad med forskning på barnekreft i forhold til våre naboland - til tross for at vi har en god økonomi. Her burde vi helt klart ha bidratt mer, så dette er et typisk tema som vi gjerne belyser i forbindelse med Barnekreftdagen, sier Gunnerud.

I år skal det også rettes et spesielt fokus mot sykehusene der barna er:

- Derfor besøker vi sykehusene og har med kake. Samtidig oppfordrer vi pårørende til å drive informasjonsarbeid om hvordan det er å ha et kreftsykt barn i familien. For dette er ikke noe som bare rammer barnet, men vel så mye foreldre, søsken og besteforeldre, forteller Gunnerud.