Rundt 660 kvinner dør årlig av sykdommen, men samtidig er det stadig flere som overlever. Fem års overlevelse ligger nå på nesten 90 prosent. For mange setter sykdommen likevel spor, og de må leve videre med senskader og plager.

– Det å få diagnosen brystkreft er tøft, uansett hvilken form for brystkreft du får. Dette er noe de fleste opplever som skremmende, dramatisk og truende, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ester-Johanne Sande.

Hun forteller at de fleste klarer å senke skuldrene litt når de får god informasjon om behandlingen de skal igjennom, og får høre at dette er en sykdom som de aller fleste overlever.

Flere former for brystkreft

Det finnes flere ulike typer brystkreft, avhengig av hvor kreftsvulstene sitter og hvordan de utvikler seg. Mange kvinner har også cyster i brystet, som er godartete svulster. Fem til ti prosent av alle brystkrefttilfeller, såkalt BRACA 1 og 2, skyldes arv. Sykdommen kan avdekkes gjennom gentesting.

– Disse kvinnene blir anbefalt preventiv behandling ved fylte 30 år for å unngå å få brystkreft og spredning. Mange er kanskje under utdanning og har ikke rukket å stifte egen familie ennå. Det betyr at de kanskje får en begrenset mulighet til å få barn, sier Sande og legger til at menn også kan være bærere av BRACA 1 og 2.

Individuell behandling

Det er flere ulike behandlingsformer for brystkreft. Hva slas behandling pasientene må igjennom varierer fra person til person. Blir svulsten oppdaget i tidlig stadium, får pasienten kirurgisk behandling og strålebehandling med én gang. Hos noen er svulsten så stor at de må gjennom cellegiftbehandling før man kan igangsette kirurgisk behandling og strålebehandling. Hormonbehandling og cellegiftbehandling gis avhengig av hvilken type svulst det er. I tillegg foregår det mye forskning for mer personrettet behandling innenfor brystkreft, men for noen kvinner er det ingen behandling som kan kurere sykdommen.

– Hvis kreften har spredt seg til andre deler av kroppen og det er såkalt fjernspredning finnes det i dag ikke helbredende behandling, forteller Sande.

Hun forklarer at målet, når det gjelder denne pasientgruppen, er å lindre symptomer og holde sykdommen under kontroll.

Når det er spredning

Såkalt metastatisk brystkreft oppstår når kreftceller fra den opprinnelige svulsten i brystet har spredt seg til andre deler av kroppen via lymfesystem og blodbane. Der har kreftcellene dannet nye svulster, eller metastaser. De nye svulstene oppstår vanligvis i skjelett, lever eller lunger.

– Symptomer på spredning kan være vedvarende smerter fra skjelettet eller andre deler av kroppen uten annen forklaring. Det kan være følelsesforandringer i større hudområder utenom operasjonsområdet, nervesmerter, lammelser i armer og bein, hodepine, kvalme og oppkast, tungpustethet og generelt nedsatt allmenntilstand, forklarer Sande.

Gode dager

– Metastatisk brystkreft kan ramme i alle aldre. Mange kan leve med dette i flere år med ulike behandlinger og kontroller, sier Sande og påpeker at det dessverre er noen som dør alt for tidlig fordi det i dag ikke finnes helbredende behandling. Men en helt ny medisin gir håp.

– Denne medisinen fikk vi godkjent tidligere i høst, og vil hjelpe mange med metastatisk brystkreft til en bedre livskvalitet, sier hun.

Nå håper Brystkreftforeningen at denne medisinen skal være med på å gi livsforlengelse, smertebehandling og bedre livskvalitet for pasientene med uhelbredelig brystkreft. Tiden er dyrbar for den som er alvorlig syk. 

– Det er viktig å få gode dager sammen med familie, venner og kolleger så lenge det er mulig, sier Sande.