De aller fleste av oss har opplevd å ha skikkelig vondt i halsen. Noen ganger er årsaken til smertene bakterier, men de færreste tenker på dem som dødelige. Det kunne de være før vi fikk antibiotika. Årsaken er at bakterier kan utløse dødelige infeksjoner. Antibiotika dreper disse bakteriene, og ingen medikamenter har reddet flere menneskeliv gjennom historien. Men nå ser vi stadig oftere at bakteriene ikke lenger responderer. Et stort overforbruk i mange år har rett og slett gjort bakteriene motstandsdyktige.

Nødt til å finne erstatninger

Antibiotikaresistens er spesielt alvorlig for kreftpasienter: Årsaken er at dagens effektive kreftbehandling også svekker pasientenes immunforsvar og kan føre til infeksjoner i kroppen. Flere kreftbehandlinger krever dessuten antibiotika for å kunne bli satt i gang, men uten effektiv antibiotika kan disse infeksjonene bli dødelige.

Etter tiår med stadige fremskritt innenfor kreftbehandlingen, og hvor flere enn noen gang overlever, frykter vi nå en motsatt trend: At enkle infeksjoner vil ta livet av langt flere med kreft – kanskje dobbelt så mange. 

Heldigvis er det mulig å gjøre noe. Men da må kampen mot de resistente bakteriene intensiveres. På kort sikt må vi rette en massiv innsats mot å finne nye antibiotikaprodukter, og på lang sikt må vi finne erstatninger for antibiotika.

Unngå unødvendig bruk

I mellomtiden må vi sørge for at dagens effektive antibiotika ikke slutter å virke. Leger og helsepersonell må bli mer restriktive og reservere bruken til de som virkelig er syke. Det må bli slutt på å skrive ut antibiotika for en halsbetennelse til ellers friske personer. Og vi pasienter må bli mer bevisste og ikke spørre legen om antibiotika. Ei heller kjøpe opp, lagre og bruke reseptfrie medikamenter fra utlandet. Vi må slutte å være vår egen doktor.

Men vi kan ikke handle alene. Bakterier kjenner ingen landegrenser. De blir med oss hjem fra våre reiser, i maten vi importerer og i dyr som pendler mellom land. Hele verden må nå åpne øynene sine og jobbe sammen.

Besøk gjerne vår nye utstilling om antibiotikaresistens og lær mer i Kreftforeningens Vitensenter i Oslo. Se kreftforeningen.no/vitensenter for åpningstider.