For at vi som pasienter skal kunne ha nytte av all forskingen som foregår trengs det penger, og det at forskerne har en dyktig kommersialiseringsaktør bak seg har derfor stor betydning.

– Inven2 er kommersialiseringsaktøren til Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst, og vår oppgave er å ta forskning til samfunnsnytte gjennom produkter, selskapsopprettelser og bidra til å lage arbeidsplasser, sier administrerende direktør i Inven2, Ole Kristian Hjelstuen.

Viktig kompetanse

Han forteller at Inven2 hele tiden jobber tett på forskere og helsepersonell.

– Når vi får inn en idé, vurderes denne av eksperter som ser hvilket potensiale ideen har. Det jobbes så videre med omtrent en tredjedel av ideene vi får inn, og vi investerer så i de vi mener har best sjanse for å lykkes, sier han.

De støtter idéhaverne, skaffer finansiering til utvikling, legger til rette for det viktige arbeidet og hjelper til med å ta prosjektene fram til markedet.

Bedre behandling

Blant selskapene Inven2 har startet opp, finnes det flere som jobber med utvikling av ny behandling til kreftpasienter.

Et eksempel er selskapet Zelluna. De jobber med å utvikle innovativ immunterapi ved hjelp av T-cellereseptorer, som hjelper immunforsvarscellene til å angripe kreftcellene.

– Et annet eksempel er Ultimovacs som utvikler immunterapi med peptider som kan komme pasienter med flere typer kreft til gode. Det aller viktigste ved jobben vi gjør er å legge til rette for at det kan høstes frukter av all den viktige forskningen som gjøres, sier han.