Dr. Janna Berg er lungelege ved Sykehuset i Vestfold, og hun er i gang med et forskningsprosjekt som kan få stor betydning både for pasienter med lungekreft, og for andre lungesyke, bl.a. KOLS- pasienter. Det er et samarbeidsprosjekt med Det Norske Radiumhospitalet, og assosiert professor Åslaug Helland er hovedveileder.

- Vi har lenge sett at noen lungekreftpasienter utvikler fibrose etter strålebehandling, altså arrforandringer på lungene. Vi forsøker nå å finne ut hvem som er disponert for å utvikle fibrose, og hvordan vi eventuelt kan forhindre det.

Kan være livstruende

Strålebehandling mot lungene kan medføre skade på lungevevet. Oftest merker pasientene lite til det og skaden leger seg selv. En sjelden gang kan det bli så alvorlig at det blir livstruende. Lungefibrose kan også oppstå hos mennesker uten kjent lungesykdom eller hos lungesyke pasienter som ikke har fått strålebehandling, noe som forvirrer situasjonen ytterligere. Lungefibrose kan gi store pustevansker og i noen tilfeller er det det så alvorlig at lungetransplantasjon kan komme på tale. Legestanden forstår altså ikke alltid årsaken til at fibrose oppstår, hvorfor noen utvikler det og andre ikke. Dette søker dr. Berg å forstå gjennom sitt prosjekt.

- Foreløpig samler vi inn data, og det har vi gjort siden oktober 2013. Vi har en studiegruppe med pasienter med lungekreft som får helbredende strålebehandling, og en kontrollgruppe med pasienter med KOLS, som verken har hatt kreft eller vært utsatt for strålebehandling. Begge gruppene tar blodprøver, som vi sammenligner for å forsøke å finne årsaken til at fibrose oppstår. Vi ser på genetikken, og ser hva som skyldes KOLS og hva som skyldes kreft. Vi tar også lungefunksjonstester og ser på hvordan disse endrer seg etter strålebehandling.

Viktig forskning

Lungekreft er en av de mest alvorlige kreftdiagnosene du kan få, med høyest dødelighet. Lungekreft utgjør ca. 10 % av alle nye krefttilfeller og 20 % av alle kreftdødsfall.  Forskningsprosjektet har som mål å helbrede flere lungekreftpasienter.

-Det er en balanse mellom høy stråledose for at kreftcellene skal dø, og ikke så høy at man skader normalvevet for mye. Lavere stråledosedose gir dårligere behandlingseffekt. Vår studie håper vi skal bidra til at man lettere kan persontilpasse stråledosering for maksimal behandlingseffekt, avslutter dr. Berg.

  • Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge. En stor andel av de som får lungekreft dør av dette: Fem år etter diagnose er det kun 12,4 % av mennene og 18 % av kvinnene som fortsatt lever.
  • Lungekreft er en av de hyppigste kreftformene vi har. Forekomsten er på vei ned blant menn, mens lungekreft hos norske kvinner har doblet seg på femten år. Dette tallet øker fremdeles.
  • Det var 2902 personer som fikk lungekreft i Norge i 2012, og av disse døde 2185.
  • Tobakk forårsaker åtte av ti tilfeller lungekreft.
  • Lungekreft er en sykdom som kan utvikle seg over lang tid. Den rammer personer som fremdeles røyker, men også de som har røyket tidligere.
  • De mest vanlige symptomene på lungekreft er hoste, kortpustethet, blod i spyttet, gjentagende luftveisinfeksjoner, smerter i brystet og smerter mellom skulderblader.
  • 15-20% av røykere utvikler KOLS.
     

Kilder: Kreftregisteret.no, helsenorge.no