- Vi arbeider både med kirurgi og såkalt onkologisk behandling, som er fellesnavnet på cellegift- og strålebehandling hos kreftpasienter, forteller Sigbjørn Smeland som er leder ved klinikken.

Klinikken har rundt 3000 ansatte og cirka 700 av disse er aktive forskere og lokalisert på Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål og Aker.

Integrert forskning og pasientbehandling

- Noe av det som er viktig er at forskningen er koblet opp mot pasientbehandlingen. I Oslo har vi sterke kliniske miljøer som kan håndtere alle pasientgrupper og har store volumer med pasienter samtidig som vi har landets fremste laboratoriemiljøer innen kreft. Vi knytter dette sammen i fellesprosjekter der vi blant annet benytter vevsprøver fra svulstene og knytter funnene opp mot kliniske data som overlevelse. 

Vi har spesielt sterke miljøer og gode resultater innenfor forskning på vanligste kreftformene som tykktarmskreft og brystkreft der vi er fremst i verden, sier Smeland. Norge har en svært god befolkningsoversikt, blant annet fordi vi alle har et unikt personnummer, det gjør det mulig å følge pasientene hele livet og gir oss et internasjonalt fortrinn sammen med de andre nordiske land.

Nye behandlingsmetoder

- Vi har aktive forskningsmiljøer med klinikere som også arbeider på laboratoriesiden og som er en del av de fremste internasjonale nettverkene. Det gir oss mulighet til å prøve ut de aller nyeste medikamentene som finnes på våre pasienter. Vi ser også at det er en mye mer kunnskapsbasert diagnostikk og behandling enn det var tidligere, sier Smeland.

De nye metodene, blant annet ved analyse av arvestoffet i svulsten til den enkelte pasient, gjør at innsikten i kreftsykdommen og også behandlingsresultatene hos pasientene stadig blir bedre. Tidligere ble man diagnostisert for en viss type kreft, i dag deler vi gjerne opp i mange undergrupper som forteller mye egenskapene til den enkelte krefttypen og vi kan derfor i større grad skreddersy behandlingen på en bedre måte enn før.

- Å finne effektive medisiner for å behandle kreftsykdommen er et kjernepunkt i forskningen. Hittil har vi vært avhengige av at kreften ikke har spredt seg for å få et godt behandlingsresultat. Et mål for fremtiden må være at vi også klarer å behandle de pasientene hvor kreften har spredt seg.

Tom Backe
redaksjonen@mediaplanet.com