– Immunsystemet har en naturlig evne til å gjenkjenne og ødelegge kreftceller, men ved bruk av ulike strategier kan kreftcellene unngå kroppens immunsystem, innleder Øystein Rekdal, professor i biokjemi og forskningssjef i Lytix Biopharma.

Han forklarer at 2013 var et gjennombrudd for immunterapi. En rekke kreftpasienter ble da friske med flere ulike former for immunterapi, inkludert immune checkpoint inhibitorer, som fjerner bremser kreften kan sette på immunsystemet. Likhetstrekket mellom disse pasientene var at de hadde T-celler tilstede i kreftsvulstene, som kunne bekjempe kreften etter man fjernet bremsene.

LTX-315 - supermolekylet

Lytix Biopharma har utviklet LTX-315, et first in class onkolytisk peptid.


– LTX-315 angriper kreftcellene på en slik måte at veldig potente immunstimulerende stoffer frigjøres fra kreftcellene, samtidig som det fører det til effektiv frigjøring av tumor antigener - proteiner som er unike for pasientens kreftceller.

Dette vekker immunsystemet og gir den spor for å finne frem til kreftceller i kroppen.

 – Frigjøring av disse tumor antigenene fører sammen med immunstimulerende signaler til en økning av T-celler som infiltrerer svulsten og bekjemper den.

Rekdal forklarer at det har vært en utfordring å behandle pasienter med kalde tumorer (lavt antall T-celler), og at man med LTX-315 kan gjøre disse tumorene varme (øke antall T-celler)

Virkestoffet injiseres lokalt inn i kreftsvulsten, og fungerer på alle typer kreft der svulsten er tilgjengelig for injeksjon.
 

Fremtidens behandling

– Nyere forskning indikerer at man kan oppnå bedre resultater gjennom å kombinere forskjellige typer kreftbehandling, innleder Håkan Wickholm, administrerende direktør i Lytix Biopharma.


– Innen vårt område ser vi at man kan oppnå en synergieffekt gjennom kombinasjoner av komplementære immunterapier, som LTX-315 og immune checkpoint inhibitors. Dette fører til en økt andel pasienter som responderer på immunterapi.

Han forteller at de nå aktivt forsker på dette innenfor bryst- og føflekkreft.

– Et utvidet tanke blir da hvordan vi kan kombinere lokal behandling med de systemiske typene kreftbehandling.