Tykktarms- og endetarmskreft er blant de vanligste kreftformene i Norge. Seks av hundre nordmenn får tykktarmskreft i løpet av livet, to til tre av disse dør av sykdommen.

- Tykktarms- og endetarmskreft er sjelden for personer under 50 år, men tilfellene øker hyppig for de som er fra 50 år og oppover, sier Thomas de Lange som leder pilotprogrammet «screening mot tarmkreft».

De vanligste symptomene er at man enten har endret avføring eller blod i avføringen. Siden sykdommen ofte ikke gir noen symptomer før den har utviklet seg til et sent stadium, gjør at det blir vanskeligere å kurere sykdommen.

- Vi har delt sykdommen inn i fire stadier. Hvis sykdommen avdekkes i de to stadiene der sykdommen har utviklet seg minst, blir 85 til 90 prosent helt friske av sykdommen, mens bare fem prosent blir helt friske av sykdommen hvis den har fått utviklet seg helt til det fjerde og mest alvorlige stadiet, forklarer de Lange.

140 000 inviteres til å delta

Siden sykdommen er så vanlig, og siden det er så dramatiske forskjeller i prognosene basert på hvor i sykdomsforløpet man finner sykdommen, vil det være mye å hente på å gjøre rutinemessige undersøkelser av den befolkningsgruppen som har høy risiko.

- Da vil vi kunne oppdage sykdommen tidligere og bedre prognosen. Det er bakgrunnen for screeningprogrammet vi startet i 2012. I dette programmet gjør vi systematiske undersøkelser av personer mellom 50 og 74 år. Dette er et forprosjekt der vi vil finne ut hvilken effekt screening har på dødeligheten, sier de Lange.

Undersøkelsen gjennomføres i Buskerud, Østfold og Akershus og når prosjektet avsluttes i 2018 har 140 000 personer blitt invitert, og cirka halvparten av dem deltatt.

To tester

Det er to undersøkelser som tilbys randomisert, slik at det er tilfeldig hvem som får hvilken undersøkelse. Det ene er en undersøkelse der man leter etter blod i avføringen, den andre er en kikkertundersøkelse av den nedre delen av tykktarmen.

- De som har en positiv test blir henvist videre til koloskopi hvor man undersøker hele tykktarmen. Dersom man finner polypper som kan være forstadier til kreft, blir disse fjernet. Har man begynnende kreft blir også dette fjernet i løpet av denne undersøkelsen, sier de Lange.

Når forprosjektet avsluttes i 2018 vil helsemyndighetene ha samlet nok erfaring til å avgjøre om tarmscreening skal bli et nasjonalt tilbud.