Aleris kan skreddersy tilbudet til hver enkelt pasient gjennom sine tverrfaglige team bestående av blant annet radiologer, nukleærmedisiner, kreftleger, mage- og tarmspesialister, hudleger og urologer. Aleris kan sikre et effektivt forløp uansett hvor i prosessen en pasient er når han eller hun tar kontakt.

- Den store fordelen er at her gjøres alt på ett og samme sted - undersøkelser, utredning og medikamentell behandling. Dette er Aleris alene om i det private helsevesenet i Norge, forteller Marius Normann, kreftlege ved Aleris Kreftsenter.

For å sikre pasienten den beste behandlingen, har Aleris knyttet til seg flere internasjonale samarbeidspartnere, blant annet den internasjonalt anerkjente Martini-klinikken i Hamburg. Samarbeidet går først og fremst ut på kreftbehandling, men også forskningssamarbeid og kunnskapsdeling.

-Dette sykehuset er blant verdens fremste innen prostatakirurgi, både hva gjelder volum, resultater og lave bivirkningstall, forklarer Normann.

Behandling med nye kreftmedisiner

Høsten 2014 startet Aleris opp med medikamentell kreftbehandling.

- Vi tilbyr medikamentell behandling som ikke er tilgjengelige på offentlige sykehus. Disse medisinene måtte pasientene ellers ha reist til utlandet for å få. Vi sørger for at alvorlig syke pasienter slipper å reise utenlands for å få livsforlengende behandling. At behandlingen skjer i Norge gjør det enklere for pasienten, samtidig som vi legger stor vekt på samhandling med det offentlige helsevesen rundt den enkelte pasient, sier lederen av Kreftsenteret, prof. dr.med. Frode Willoch.

Pasientrettede forløp

Helsedirektoratet har i samarbeid med fagfolk fra sykehusene, fastleger og brukerrepresentanter utarbeidet
28 pakkeforløp og diagnoseveiledere for kreft etter dansk modell. Målet med disse standardiserte pasientforløpene er å bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid.

De fire første pakkeforløpene og diagnoseveiledere ble implementert 1. januar 2015. Det er pakkeforløp og diagnoseveileder for brystkreft, tykk- og endetarmskreft, prostatakreft og lungekreft.

- Vi organiserer forløpet rundt hver enkelt pasients behov. Vi har strømlinjeformet pasientreisen fra pasienten først tar kontakt med en mistanke om kreft, via avanserte utredninger til rett behandling, uten unødvendig ventetid. Dette er helt i tråd med de nå etablerte pakkeforløpene. Tilbudet er privat, men enkelte tjenester kjøper de offentlige sykehusene fra Aleris Kreftsenter, avslutter Willoch.

Les mer om Aleris Kreftsenter.