Johan Hansson Overlege ved Radiumhemmet ved Karolinska Institutt i Stockholm

Pasienter med ond hudkreft, såkalt avansert basalcellekreft, kan mest sannsynlig snart få behandling med en kapsel som minsker størrelsen på tumoren. Dette viser en internasjonal studie der 104 pasienter fra Europa, USA og Australia har deltatt. Denne studien ble presentert på den europeiske kreftkonferansen ECCO/ESMO i Stockholm 23.–27. september.

Kreft i overhuden

– Basalcellekreft og plateepitelkreft er kreftformer som oppstår i overhuden. Basalcellekreft kalles også basaliom og er den mest utbredte formen for kreft. I Norge blir det registrert rundt 7000 tilfeller årlig, men det totale antall tilfeller er langt høyere, sier Else Støring fra Kreftforeningen. Basalcellekreft er ikke en sykdom som koster liv, men den kan medføre mye behandling og er en stor kostnad samfunnsmessig. Sykdommen sprer seg bare unntaksvis til andre organer. Plateepitelkreft sprer seg også sjelden til andre organer, men den kan gjøre det hvis den ikke behandles. Årsakene til basalcellekreft er ikke helt klarlagt, men man vet at basalcellekreft i hovedsak skyldes at huden har vært utsatt for mye sol over lang tid.

– Når det gjelder basalcellekreft er tumoren i de fleste tilfeller godartet, men for noen kan den vokse i vev som ligger rundt øyne, nese, hals og svelg. Det finnes også en risiko for at denne sprer seg til lunger, lymfekjertler, lever og skjelett, sier overlege Johan Hansson ved Radiumhemmet ved Karolinska Institutt i Stockholm.

– Frem til nå har det ikke eksistert noen effektiv behandling for de pasientene som er verst rammet. Hvis tumoren har vokst og blitt for stor, vil det ikke være mulig å operere den vekk, fortsetter han.

– Denne sykdommen skaper enorm lidelse ettersom tumoren kan gi både smerte og ha funksjonsnedsettende effekt, og den kan også forandre utseendet på pasienten slik at man ikke engang ønsker å forlate hjemmet.

– Denne sykdommen skaper enorm lidelse ettersom tumoren kan gi både smerte og ha funksjonsnedsettende effekt, og den kan også forandre utseendet på pasienten slik at man ikke engang ønsker å forlate hjemmet. Med dette i bakhodet er det selvfølgelig fantastisk at vi nå har mulighet til å gi en behandling til pasienter som har avansert basalcellekreft, sier Hansson. Nå finnes det en kapsel som finner tumoren og blokkerer signalveiene i kreftcellen slik at man bremser den ukontrollerte celledelingen som er forårsaket av genmutasjon i cellene.

Studie viser til tydelig krymping av tumor

I studien ERIVANCE har man i uavhengige granskninger funnet en tydelig tumorkrymping blant 43 prosent av pasientene med lokalt avansert sykdom. Blant disse pasientene leges også de synlige skadene. Legene som har utført studien kom alle frem til at legemiddelet hadde en virkningsgrad på 76 prosent. Blant pasienter som hadde kreft med spredning til indre organer, krympet tumorene for 30 prosent av pasientene. Virkningsgraden ble bedømt å være 75 prosent.

– Effekten av denne pillen er rask. Allerede innen fire uker vil man se en betydelig forbedring, fortsetterJohan Hansson. ERIVANCE er en såkalt Fase II-studie, og hittil har resultatene vært så gode at den sammen med lignende studier kan legges til grunn for en søknad om godkjennelse av legemiddelet hos de europeiske og amerikanske legemiddelmyndighetene.

– Jeg håper at man i fremtiden vil kunne behandle flere pasienter, sier Hansson.

– Det finnes jo dem som ofte får sykdommen tilbake. Hvis man kan behandle dette tidligere slik at tumorene krymper, vil det også bli lettere å operere dem vekk, avslutter han.