-Oslo Medtech har innledet et spennende samarbeid med Kreftforeningen der hensikten er å utvikle løsninger som skal lette kreftpasienters hverdag ved å benytte ny medisinsk teknologi, forteller Kathrine Myhre entusiastisk.

Kathrine Myhre, SEO Oslo Medtech. Foto: Oslo Medtech

Hun er daglig leder for klyngen Oslo Medtech, som består av over 160 virksomheter, blant annet teknologibedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, sykehus og kommuner, brukerorganisasjoner og investorer. De arbeider sammen med formålet om å lage gode tekniske løsninger til brukere og helsesektoren gjennom forskning, innovasjon og næringsutvikling.

- For eksempel skal vi se på løsninger som gjør det mulig for pasientene å få behandling hjemme. Behandling man kanskje må til sykehus for å få i dag, sier Myhre.

Allerede nå er det for eksempel utviklet løsninger der privatpersoner kan måle blodsukkeret sitt hjemme, og hvor det går en rapport til helsekontoret om status. Det er tilsvarende løsninger tilpasset kreftpasienter som man er ute etter å utvikle i dette samarbeidet.

Store muligheter for kreftpasienter

- Det er for tidlig å si hva slags løsninger som kommer ut av samarbeidet vårt, men nå er vi ute etter å avdekke hvilke muligheter som ligger i teknologien og hvordan vi kan bruke denne for å utvikle gode løsninger som gjør hverdagen til pasientene enklere og bedre, sier Heidi Skaara Brorson som er avdelingssjef i Kreftforeningen.

Heidi Skaara Brorson, Avdelingssjef i Kreftforeningen. Foto: Øyvind Bjørkum

Telemedisin er et annet område som er spennende, og der kan man se for seg at pasienten kan ha dialog med legen sin via videosamtaler isteden for å komme på sykehuset til konsultasjon.

- Det at man kan få kontakt med en behandler uten å måtte reise, men isteden bruke en teleløsning der legen kan se og kommunisere med pasientene, handler om å skape trygghet, sier Skaara Brorson.

Spennende samarbeid

Når Kreftforeningens kompetanse på de ulike kreftpasientenes spesielle behov knyttes sammen med Medtechs kjennskap og nettverk innenfor teknologi åpner det seg store muligheter for å finne innovative, tekniske løsninger som pasientene etter hvert kan dra stor nytte av.

- Den teknologiske utviklingen har kommet så langt at det er mulig å levere helsetjenester på helt nye måter enn tidligere. Vi har en behovsdrevet metodikk som gjør at ved å koble disse behovene med tekniske løsninger og den kompetansen som FoU-institusjonene og medlemsbedriftene besitter, kan vi lage innovasjonsprosjekter som bidrar til å skape ny teknologi og nye løsninger som gagner pasientene. Så vi gleder oss til å starte samarbeidet, forklarer Myhre.
 

Tom Backe
redaksjonen@mediaplanet.com