- Mammografien har en usikkerhet ved seg som dreier seg om overdiagnostikk. Selve diagnosen stilles av patologene på bakgrunn av en biopsi, og ofte finner de små svulster som ser ondartede ut for patologen, men som kanskje ikke har noen betydning for kvinnens helse, sier Eiliv Lund som er professor i epidemiologi ved helsefakultetet på Universitetet i Tromsø.

- Løsningen tror vi ligger i å analysere blodet ved hjelp av en gentest og lete etter endringer mellom de svulstene som vokser og de som ikke gjør det. Det er dette vi forsker på, fortsetter han.

Et langsiktig forskningsprosjekt

Lund har forsket på metoder for å avdekke brystkreft ved å benytte blodprøver i mer enn 16 år:

- Vi har hatt en runde der vi har samlet inn blod fra både friske og syke, nå skal dette repeteres i samarbeid med mammografiprogrammet for å se om kombinasjonen av gener også er virksomme som test i neste runde med nye pasienter. Resultatene så langt viser at vi til en viss grad kan se et skille mellom blodet til brystkreftpasienter og de som er friske. Vårt forslag er å benytte disse testene ved siden av mammografien som en tilleggstest, forklarer Lund.

I 2008 fikk Lund nærmere 20 millioner kroner fra EUs forskningsråd til arbeidet med å utforske hvordan kreftgener kan avsløres i blodet. Det resulterte i en gentest som kan avsløre brystkreft ved hjelp av en blodprøve. Utprøvingsperioden antar forskerne at vil ta ett til halvannet år. Dersom resultatene blir så vellykket som forventet gjenstår det å få legemiddelindustrien interessert i metoden.

- Resultatene er lovende og fremtidsutsiktene for testen kan være svært gode, men for å få dette kommersialisert må vi ha et patent i USA. Inntil dette patentet foreligger er det nok ingen firmaer som vil ta den nødvendige risikoen, avslutter professoren.