Av Ketil Widerberg, daglig leder, Oslo Cancer Cluster

Kreft er en sykdom det er knyttet mye usikkerhet og frykt til. Ikke rart. For ikke veldig lenge siden var en kreftdiagnose ofte en dødsdom. Slik er det heldigvis ikke lenger. Vi får stadig bedre behandlingsmetoder og diagnostikk.

To av tre overlever kreft i dag. Det er bra, men målet må være tre av tre. Obama har et klart budskap om at kreften skal bekjempes; dette må bli et norsk budskap også. Vi må begynne å satse skikkelig på kommersialisering av all den gode kreftforskningen som gjøres i Norge. På den måten kan vi får forskningen helt til pasienten i form av god kreftbehandling.

Norge er en kunnskapsnasjon innen medisinsk forskning, med kreftforskning i verdensklasse. Vi investerer årlig opp til ni milliarder i helseforskning og har nasjonale helseregistre, biobanker og en befolkning som ønsker å delta i helseforskning. For å ta kreftforskningen helt til pasientene må den kommersialiseres.

Ingen blir frisk av forskning alene. Det vil si at den forskningen som potensielt kan bli en behandling eller en diagnostikk, må identifiseres og satses på. Regjeringen har gjort mye riktig, ved å støtte Forskningsrådet i programmer som BIA og FORNY – men mer kan og bør gjøres. Vi må rett og slett få opp en helhetlig satsing på helseindustri i Norge. Mye bra ligger i HelseOmsorg2021 strategien, men denne må følges opp av handling.

Det er et hav av potensial innen kommersialisering av helseforskning. Revolusjonen innen digital helse gir Norge unike globale fortrinn. Vi har erfaring hvordan forskning blir til verdiskapning; Norge har i dag globale suksesser å vise til: Thermo Fischer, Photocure, Bayer/Algeta og en underskog av biotekbedrifter som utvikler immunterapibehandlinger for ulike kreftformer. Dette siste er noe av det mest spennende for pasientene, et paradigmeskifte innen kreftbehandling som knapt noen av oss forstår hvor stor betydning kommer til å få.

Da Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark åpnet dørene i august i år sa statsminister Erna Solberg noe veldig klokt: Helseindustri er en næring med dobbel gevinst: Fremskrittene som gjøres bidrar til velferd og helse samtidig som det skapes verdier og arbeidsplasser. Det er vi helt enige i. Og dersom Solberg virkelig mener dette, må regjeringen følge opp med en reell satsing på utvikling av god kreftbehandling basert på forskning.