Thomas de Lange er spesialist i fordøyelsessykdommer ved Oslo Universitetssykehus og første amanuensis ved Universitetet i Oslo. Han leder den medisinske delen av et prosjekt som skal hjelpe legene å forbedre tarmundersøkelser.

– Prosjektet gjelder undersøkelser av fordøyelsessystemet. Vi har foreløpig størst fokus på å utvikle og teste systemer for å ikke overse polypper i tykktarmen. I dag er det leger som foretar disse undersøkelsene ved å føre et kamera inn i endetarmen. Det viser seg at cirka 20 prosent av polyppene kan overses. Leger er bare mennesker, og det varierer hva de klarer å oppdage, sier de Lange.

Bedre prognoser – svar med en gang

Prosjektet de Lange jobber med kan bidra til å oppdage kreft eller forstadier tidligere. Dataprogrammet vil være en støtte til legen som gjør undersøkelsen, og gjøre den sikrere ved at den for eksempel gir fra seg et lys, eller lydsignl som sier fra når det oppdages en polypp.

– Jo tidligere man kan finne kreft i fordøyelsessystemet, jo bedre er prognosen. Hvis man oppdager en polypp som ikke er kreft, vil den ikke bli det heller. En annen fordel er at pasienten vil få svar på stedet om polyppen bør følges med på videre, eller om den bør fjernes med en gang.

Nasjonal screening for alle over 55 år.

I løpet av 2019 starter et nasjonalt program for tarmkreftscreening i Norge som kan foretas hjemme. Dette programmet består av en randomisert studie der det trekkes lodd om man skal inviteres til koloskopi (kameraundersøkelse) eller test for blod i avføringen. De som ikke ønsker å delta i dette får tilbud om å ta en avføringstest. Målet er å få et landsdekkende screeningprogram for både menn og kvinner i løpet av fem år etter oppstart.