Kvinner som sliter med ulike plager i overgangsalderen får ofte hormontilskudd for å redusere blant annet hetetokter og nattesvette. Risikoen for å få brystkreft øker om kvinner bruker slike preparater over lang tid. Dette gjelder hovedsakelig såkalte kombinasjonspreparater, det vil si preparater som inneholder både østrogen og gestagen. Rene østrogenpreparater er lite problematiske i forhold til brystkreft, men disse kan kun brukes av kvinner som har fjernet livmor.

- Det vanlige er å være i overgangsalderen i ett til to år. Det er stor variasjon fra kvinne til kvinne, og det samme gjelder hvor intense og hyppige plager de får, sier Marit Waaseth, førsteamanuensis i samfunnsfarmasi.

Motstridende forskning

Studier tidlig på 90-tallet tydet på flere positive effekter av å gå på hormonpreparater i overgangsalderen, og bruken av slik behandling økte som følge av forskningen. Særlig mente man det gav redusert risiko for hjerte- og karsykdom.

- Denne forskningen er nå motbevist, og både den norske studien Kvinner og Kreft, og andre store studier internasjonalt, viser at risikoen for brystkreft økes ved langvarig bruk, sier Waaseth.

Data fra Kvinner og kreft viser også at de som har brukt p-piller i yngre år har enda litt høyere risiko for brystkreft dersom de bruker hormoner i overgangsalderen.  Det forskes mye på hva som ligger bak sammenhengen mellom kjønnshormoner og brystkreft, men så langt finnes ikke noe klart svar på dette.

- Vi vet at hormonene stimulerer cellevekst, og de fleste brystkreftsvulster vokser ved tilførsel av hormoner, men hva som i utgangspunktet setter i gang kreftutviklingen er det ikke enighet om. Sannsynligvis er det en kombinasjon av flere faktorer. Arv kan for eksempel spille inn, og det forskes mye på genetiske faktorer, også i Kvinner og kreft-studien.

Individuelt

Waaseth påpeker at hver kvinne må behandles individuelt, og at det ikke finnes noen fasit. Positive effekter av hormonpreparatene må vurderes opp i mot plagene kvinnen har, og hvor stor risikoen i utgangspunktet er for å få brystkreft.

- Det er viktig å gå ut i fra summen av alle risikofaktorene til kvinnen, og vurdere risikoen deretter. Andre positive og negative effekter av disse preparatene må også tas med i vurderingen, blant annet redusert risiko for beinbrudd, og noe økt risiko for blodpropp.

Etter behov

Enkelte kvinner går på hormonpreparater i flere år, men Waaseth anbefaler alle kvinner til å ta en undersøkelse minst en gang i året, hvor de, sammen med lege, vurderer om det fremdeles er behov for behandling.

- Kvinner bør ikke gå mer enn fem år til sammen på hormonpreparater på grunn av risikoen for brystkreft, forteller hun.

Kvinner og kreft

Studien er gjort ved Institutt for samfunnsmedisin på Universitetet i Tromsø, og ble startet i 1991. 172 000 kvinner fra hele Norge har til nå bidratt i studien der hovedfokus er sammenhenger mellom kvinners livsstil og risiko for kreft. Spørreskjemaene som kvinnene fyller ut retter seg mot levesett, med fokus på bruk av p-piller, hormonbruk i overgangsalderen, kosthold og solvaner. Disse opplysningene blir så blitt koblet opp mot kreftregisteret i Norge, og resultatene blir deretter analysert.

- Forskerne i Tromsø er svært takknemlige overfor alle kvinner som har bidratt med data til Kvinner og kreft, sier Waaseth.