Hva er Oslo Cancer Cluster?

  • Oslo Cancer Cluster er en forsknings- og industriklynge innen kreft, dedikert til utvikling av kreftbehandling og diagnostikk.
  • Klyngen ble etablert i 2006 og har over 70 medlemmer, som representerer hele verdikjeden inne kreftforskning- og utvikling.

www.oslocancercluster.no

Kliniske kreftstudier kalles også for utprøvende behandling. Dette er studier som undersøker virkningen av nye behandlingsmetoder på kreftpasienter. Vi i Oslo Cancer Cluster mener at kliniske kreftstudier er avgjørende for å kunne utvikle framtidens kreftbehandling. De siste årene har man sett en nedgang i antall kliniske kreftstudier i Norge. Det er veldig bekymringsfullt.

God pasientomsorg

For at nye behandlingsmetoder skal kunne godkjennes til bruk på mennesker, må de gjennom en lang testperiode. Kliniske studier deles opp i flere faser og det kan ta mange år fra en ny behandling prøves ut i pasienter for første gang til den blir godkjent til allmenn bruk.  Likevel kan behandling i de tidligste fasene i en slik utprøving, såkalt fase I og fase II, virke livsforlengende, eller i noen tilfeller redde livet til pasienter.

Marthe Brovold Løberg, Rådgiver i Oslo Cancer Cluster. Foto: Linda Cartridge

Kliniske kreftstudier gir en ekstra mulighet og et håp for de pasientene som ikke har effekt av, eller som ikke kan få, standardbehandling. Dette er god og viktig pasientomsorg. Oslo Cancer Cluster ønsker at alle kreftpasienter skal få muligheten til å delta i utprøvingen av ny behandling, uavhengig av bosted og økonomi. Kliniske kreftstudier i Norge er også viktig for at norske kreftleger skal få førstehåndserfaring med de nyeste behandlingsmulighetene.

Ny norsk næring for fremtiden

I tillegg til å være god pasientomsorg er klinisk kreftforskning veldig viktig for mange små norske biotekbedrifter som utvikler ny kreftbehandling. En stor andel av disse bedriftene spinner ut fra kreftforskning på norske sykehus og forskningsinstitusjoner. Vi tror at disse bedriftene er nøkkelen til framtidens kreftbehandling, og at de i samarbeid med større legemiddelselskap er avgjørende for at Norge skal kunne holde et internasjonalt nivå på sin behandling av kreftpasienter.

Helseminister Bent Høie har tatt mange bra og viktige grep for kreftpasienter. Vi håper han også følger opp tidligere lovnader om at flere pasienter skal få delta i kliniske kreftstudier.

Marthe Brovold Løberg,
Master of Philosophy in Health Economics, Policy and Management.
Rådgiver i Oslo Cancer Cluster
redaksjonen@mediaplanet.com