Det betyr at man tar hensyn til pasienten selv, samt til egenskaper ved svulsten, som størrelse på svulsten og mutasjoner i kreftcellene, når man behandler.

- Tidligere har lungekreftpasienter hatt mye skyldfølelse og det har vært få framskritt i behandlingen. Det er på høy tid at fremskrittene kommer til lungekreftpasientene. Mange av dem kan nå få en mer skreddersydd behandling, sier kreftforsker og leder  ved Kreftforeningens Nasjonale kompetansemiljø for lungekreft, Åslaug Helland.

- Vi får veldig gode tilbakemeldinger på den nye og målrettede behandlingen. Mange av pasientene forteller oss at livskvaliteten er veldig god. Noen av dem er svært spreke, og en  har til og med vært med på skimaraton.

Målrettet angrep på syke celler

Man vet i dag at genforandringer kan forårsake lungekreft og noen av disse åpner for målrettet behandling med medikamenter. Disse medikamentene slår ut  celler med akkurat denne genforandringen. 

Et eksempel: Hvis en EGFR-mutasjon oppstår i en celle, starter cellen å dele seg uhemmet. Den har blitt til en  kreftcelle. Denne genforandringen finnes kun i kreftcellene og ikke i de friske cellene.

Det er utviklet medikamenter som rammer slike celler, og som er uten virkning på friske celler.  Dette er ofte en svært effektiv behandling med få bivirkninger.

Et aktivt liv med lungekreft

Lungekreftpasienter er en pasientgruppe som tidligere ikke har vært prioritert, og det har vært få framskritt. Nå ser fremtiden lysere ut.

- Vi har flere pasienter som får denne målrettede behandlingen i dag, og mange av dem kan være i aktivitet og i jobb og ha et godt liv lenger, sier Helland.

I tillegg har man i dag muligheten til å skreddersy strålebehandling, slik at kreftcellene får en høy dose og de friske cellene rundt svulsten lav stråledose.

- Med såkalt stereotaktisk strålebehandling kan vi  kurere pasienter som før ikke kunne få kurativ behandling. For eksempel de som kunne blitt operert, men som har andre sykdommer som forhindrer operasjon.  Disse kan i dag behandles med stereotaktisk strålebehandling.

For pasienter med mer utbredt sykdom, må man se på lungekreft som en kronisk sykdom, på lik linje med hjertesykdom og KOLS. Dette er også alvorlige sykdommer, men man har en annen helt annen innstilling til disse.

- Det er her man må ta lærdom når det gjelder lungekreft. Det er mange forskjellige behandlingstilbud tilgjengelige i dag.. Akkurat som for andre alvorlige og kroniske sykdommer, sier Helland.

Høy aktivitet på forskningsfronten

Det foregår mye forskning på lungekreft nå, og det er en av de kreftdiagnosene der det for tiden er høyest aktivitet med kliniske studier. Prognosen for pasientgruppen har også bedret seg noe de siste årene.

- Det er veldig mange nye medisiner og medisinkombinasjoner som er i kliniske studier nå. Det foregår også mye spennende forskning som gjør at vi forstår kreft og kreftutvikling bedre og bedre. Jeg tror det vil komme enda flere behandlingstilbud til denne pasientgruppen i årene fremover, avslutter Helland.