Immunterapi er metoder i kreftbehandlingen der man stimulerer pasientens immunforsvar til å drepe kreftceller. Gustav Gaudernacks gruppe var den første til å sette i gang kliniske studier med peptidvaksiner mot kreft.

T-celler i immunforsvaret spiller en viktig rolle i oppdagelsen og eliminering av farlige celler i kroppen. Når proteiner brytes ned blir de til peptider som T-cellereseptorer kan kjenne igjen som fremmede.

Internasjonal interesse

- Dette, sammen med erkjennelsen av at kreft skyldtes endringer i genene, var utgangspunktet for meg da jeg begynte å se på dette på Rikshospitalet på slutten av 80-tallet forteller Gaudernack.

Gaudernack og hans team kunne vise at ”muterte” peptider oppdages av T-cellene hos kreftpasienter, som går til angrep på kreftceller med mutasjoner.

- Vi slo oss sammen med Norsk Hydro og som da hadde dannet Hydro Pharma. I 1993 fikk vi gjort våre første kliniske utprøvninger og i 1995 ble resultatene publisert. Dette var første gang en peptidvaksine ble brukt på pasienter og det var starten på en stor internasjonal interesse. Denne vaksinen utvikles nå videre av det norske firmaet Targovax AS.

Godkjent vaksine

I ettertid er det utført flere hundre kliniske studier. Det meldes om få bivirkninger, men effektiviteten har  variert. Til nå er det to vaksiner som er godkjent som kreftbehandling, hvorav den ene er utviklet av Gaudernacks gruppe ved Radiumhospitalet.

- Strategien med å ta bort bremsene i immunforsvaret har gitt bemerkelsesverdige resultater de siste årene og viser at å få i gang immunforsvaret kan bety liv eller død for kreftpasienter. Medikamentene er dyre, men er godkjent behandling mot ondartet føflekkreft og ikke-småcellet lungekreft i Norge. De er også godkjent i USA som behandling mot nyrekreft, blærekreft og Hodgkins lymfom. Denne behandlingen er suveren i forhold til annen behandling, men virker kun på pasienter hvor immunforsvaret spontant har reagert mot kreftcellene. Fokus i dag er derfor på kombinasjonsbehandlinger, for eksempel sammen med kreftvaksiner.