- På mange måter kan du sammenligne kreftbehandling med å skyte med gevær. Dagens kreftbehandling er ofte ikke så veldig målrettet, men vi treffer allikevel ofte fordi vi skyter med en hagle, fremtidens behandling vil nok bli langt mer målrettet og kan sammenlignes med å bruke et presisjonsvåpen som treffer akkurat der det skal, forklarer Lars A. Akslen som er professor ved Universitetet i Bergen og senterleder for Center for Cancer Biomarkers (CCBIO).

For å få til en målrettet behandling, må man ha noe å styre behandlingen med, og det er her biomarkørene kommer inn i bildet.

En biomarkør er et kjennetegn ved en svulst og er på mange måter som et fingeravtrykk som gjør det mulig å finne ut identiteten enten det dreier seg om en proteinfaktor som man kan teste i mikroskop eller en genforandring i svulsten som man kan teste ved å gjøre mer spesialiserte analyser.

- Så gjelder det å finne de markørene som kan spå i fremtiden og fortelle oss om et gitt medikament er effektivt mot akkurat denne svulsten.

- Det er et stort lerret å bleke. Industrien har nok strittet litt imot fordi biomarkørene sorterer pasientene mye bedre og siler ut hvilke pasienter som passer til å få et spesielt medikament og hvilke pasienter som ikke passer. Dette kan gjøre at enkelte medikamenter mister markedsandeler.  Men det er viktig å få satt denne måten å tenke på på dagsorden, for det er sannsynligvis faglig riktig, bra for pasientene, men også nyttig rent samfunnsøkonomisk. Derfor er vi ganske sikre på at dette er fremtiden, avslutter Akslen.