Stadig flere behandles for kreft der regelmessig blodoverføring er en del av behandlingen, og hos disse er det viktig å overvåke jernnivået i kroppen.

Det er flere sykdommer der kroppen ikke klarer å lage røde blodlegemer selv, og pasienten må få tilført blod for å overleve. Ved blodtilførsel kan disse pasientene få et bedre og lengre liv. Men med blodet får kroppen også tilført ekstra jern, og ved regelmessige blodoverføringer kan det bli for mye. Kroppen klarer ikke å kvitte seg med dette jernet uten hjelp.

- Det er viktig at både lege og pasient er klar over denne problemstillingen, slik at man kan oppdage og håndtere jernoverskuddet før det gir sykdom, poengterer Flaaten.

Skadelig

For mye jern i kroppen er skadelig. Flaaten understreker at problemstillingen ikke gjelder pasienter som kun har fått noen få blodoverføringer. Pasienter som har gått mer enn 15-20 blodoverføringer kan imidlertid få problemer som skyldes jernoverskudd.

- Én pose blod inneholder omtrent 100 ganger dagsbehovet for jern, og kroppen har ingen effektive mekanismer til å kvitte seg med overskuddet. Ved gjentatte overføringer risikerer man derfor å utvikle et giftig nivå av jern i kroppen. Jernet kan da sette seg i lever, hjerte og andre organer hvor det kan gi sykdom, forklarer legen.

Mange av pasientene som mottar regelmessige blodoverføringer er over 65 år. Symptomene på jernoverskuddet kan ligne andre sykdommer som rammer eldre, for eksempel hjertesvikt, sukkersyke, impotens, slapphet og leddsmerter.

Jernnivået måles ved å ta en blodprøve

Jernnivået måles ved at legen tar en blodprøve som heter ferritin. Prøvesvaret sier noe om størrelsen på kroppens jernlagre.

- Et høyt nivå tyder derfor på at man har overskudd av jern. For pasienter som får regelmessige blodoverføringer er det derfor ekstra viktig å måle ferritin, sier Flaaten.

Noen ganger kan imidlertid ferritinsvaret være vanskelig å tolke. Da kan antall blodposer pasienten har fått være uvurderlig tilleggsinformasjon. Til dette har Novartis laget Blodboka hvor passientene selv registrerer hver gang de får en blodoverføring. Blodboka kan fåes ved henvendelse til Novartis, eller man kan spørre etter den på avdelingen der man får behandling.

Gode behandlingsmuligheter

Det kan bli så mye jern at kroppen ikke klarer å kvitte seg med det uten hjelp. Når nivået av ferritin passerer en grense, må det startes behandling for å redusere jernmengden i pasienten. Medisinen mot jernoverskudd virker ved at den binder seg til jernet og skilles sammen ut av kroppen. Metoden kalles chelering og har vært i bruk siden sekstitallet.

- Hvis man får regelmessige blodoverføringer, er det viktig at man har jernoverskudd som tema i samtalen med legen sin, avslutter Flaaten.