Kreftforskning- og behandling er kommet enda et skritt videre. Ved å undersøke kreftvevet kan man i økende grad se hvilken behandling som vil fungere best på ulike kreftpasienter. En bestemt mutasjon kan avgjøre hvilken behandling en pasient vil få, forteller professor ved onkologisk avdeling på Haukeland Sykehus, Halfdan Sørbye. Vi undersøker vevsprøven for såkalte RAS- mutasjoner, det er et gen som påvirker celledelingen. Det man nå vet er at en type medikamenter virker kun på de pasientene som ikke har denne mutasjonen. Det er rundt 50 prosent av pasientene som ikke har en RASmutasjon, og de vil kunne motta denne behandlingen.

Kan vinne flere år

Når en pasient får diagnostisert kreft blir det gjort utfra en vevsprøve, og denne vevsprøven blir lagret. Man har det siste året begynt å teste vevet for eventuelle mutasjoner, før man avgjør hvilken behandling pasienten skal få.

Hele poenget er at man i moderne kreftbehandling kan gi en mer målrettet medisinering. Pasienten slipper unødig behandling som ikke virker.

Foreløpig gjøres RAS testing på pasientgruppen som har tykktarmskreft, som er en av de store gruppene. Dette er foreløpig brukt på uhelbredelig syke mennesker hvor det er snakk om å vinne mest mulig levetid. Man kan, med riktig medisinering, vinne et år, i noen fall flere år på denne behandling sier Sørbye. - Hele poenget er at man i moderne kreftbehandling kan gi en mer målrettet medisinering. Pasienten slipper unødig behandling som ikke virker.

Optimisme

Det er i løpet av det siste år man virkelig har forstått betydningen av RAS mutasjonen, og i år vil helsemyndighetene endre sine handlingsplaner. Fra neste år anbefales å teste vevsprøven før man velger hvilken behandling pasienter med tykktarmskreft med spredning skal få. Og man fortsetter å forske etter andre gener i svulsten som kan være avgjørende på effekten av behandlingen. - Det finnes en mutasjon i BRAF genet hvor prognosen for pasienten med tykktamskreft og spredning i dag er meget dårlig, men fra i vår kan disse pasienter få en måltilpasset studiebehandling. Man vil sannsynligvis i fremtiden finne flere gener som vil fortelle oss hvem som vil ha nytte av de ulike behandlingene, avslutter Sørbye.